E-COMMERCE ACTION DAYS 2018

Data publikacji: 19.06.2018

Polska Policja pod auspicjami Europejskiego Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) działającego przy Europolu we współpracy m.in. portalami z Allegro.pl oraz OLX.pl przeprowadziła wspólną akcję pod nazwą e-Commerce Action Days 2018. Działania skierowane były przeciwko oszustom wykorzystującym tzw. platformy sprzedażowe oraz bezgotówkowe środki płatnicze. W operację zaangażowało się 28 państw. Łącznie zatrzymano 95 osób. W Polsce realizacje prowadzone były w dniach 12-14 czerwca br.

Koordynację akcji e-Commerce 2018 w kraju prowadziło Biuro dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Dotąd w Polsce:

 • zatrzymano 6 osób,
 • którym przedstawiono 120 zarzutów (z art. 258 § 1 kk, art. 299 § 1, 5 i 6 kk, 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk),
 • a poniesione przez klientów straty oszacowano na kwotę blisko 3 mln 300 tys. złotych!

Osoby zatrzymane podczas operacji były odpowiedzialne za realizację wielu nieuczciwych transakcji płatniczych z wykorzystaniem fałszywych kart kredytowych. Globalnie działania koordynowało Europejskiego Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3)  z centrali w Europolu w Hadze. W trakcie działań EC3 otrzymało bezpośrednią pomoc od sprzedawców, firm logistycznych i banków oraz firm nadzorujących systemy kart płatniczych.

Czynności realizowane w trakcie e-Commerce Action Days dotyczą w głównej mierze zwalczania oszustwa  z wykorzystaniem bezgotówkowych form płatniczych. Celem jest zapewnienie bezpieczniejszego środowiska online klientom na całym świecie poprzez dzielenie się informacjami i opracowywanie najlepszych praktyk między organami ścigania a sektorem prywatnym. Policjanci w swoich krajach współpracując ze sprzedawcami, firmami logistycznymi, instytucjami finansowymi i firmami analitycznymi, gromadzili dowody na popełniane procedery oszustwa w sieci Internet. W 2018 roku we współpracę z organami ścigania zaangażowanych było ponad 200 podmiotów prywatnych.

Przygotowania trwały kilka miesięcy. Łącznie organy ścigania w ciągu 11 dni (4-15.06):

 • przeprowadziły ponad 200 przeszukań,
 • zidentyfikowały ok 20 tys. nielegalnych transakcji,
 • zatrzymały 95 osób zamieszanych w przestępczy proceder,
 • zabepiezpieczyły nieuczciwie zakupionw towary, takie jak telefony komórkowe lub drogie ubrania oraz instrumenty finansowe.
 • Europol – Europejski Urząd Policji mieszczący się w Hadze (Królestwo Niderlandów), powstały w 1999 r. Zadaniami Europolu jest m.in. zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w Europie poprzez zapewnianie pomocy organom ścigania w państwach członkowskich UE.

EC3 (Europejskie Centrum ds. Cyberprzestępczości) powołane zostało w 2013 r., w celu wzmocnienia działań związanych z egzekwowaniem prawa w sprawach dotyczących cyberprzestępczości w UE, a tym samym na rzecz ochrony europejskich obywateli, przedsiębiorstw i rządów przed przestępczością internetową

e-Comm 2018 jest operacją realizowaną w ramach EMPACT (PCF), której liderem jest policja austriacka i stanowi praktyczną kontynuację prac grupy roboczej e-Commerce utworzonej w 2014 r.

W 2010 r. Unia Europejska ustanowiła czteroletni cykl polityczny, aby zapewnić większą ciągłość walki z poważną przestępczością międzynarodową i zorganizowaną. W 2017 r. Rada UE postanowiła kontynuować cykl polityki UE na okres 2018-2021. Polityka ta na celu uporanie się z najważniejszymi zagrożeniami, jakie stwarza zorganizowana i poważna międzynarodowa przestępczość dla UE, poprzez poprawę i wzmocnienie współpracy między odpowiednimi służbami państw członkowskich UE, instytucjami i agencjami, a także krajami i organizacji spoza UE. Zwalczanie oszustw związane z kartami płatniczymi jest jednym z priorytetów cyklu polityki.

Więcej na temat działań można przeczytać tutaj.

Zapobieganie

Poza działaniami wykrywczymi skierowanymi przeciwko oszustom, ważne są działania prewencyjne. Przygotowana została kampania #BuySafePaySafe.

Istnieje szereg zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać, aby nie stać się ofiarą oszustwa:

 • upewnij się, że urządzenie, z którego korzystasz do zakupów online, jest poprawnie skonfigurowane, a łącze internetowe jest bezpieczne,
 • używanie karty jest bezpieczną metodą płatności w sklepach internetowych, o ile wykorzystujesz ją w taki sam  bezpieczny sposób, jak przy innych zakupach,
 • istnieją proste znaki ostrzegawcze, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu oszustwa. Jeśli jesteś ofiarą oszustwa on-line, złóż zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w najbliższej jednostce  policji. Jeśli kupiłeś produkt za pomocą karty kredytowej lub debetowej, zgłoś to również do swojego banku,
 • regularnie sprawdzaj swoją bankowość internetową. Natychmiast powiadom swój bank, jeśli widzisz wpłaty lub wypłaty, których sam nie zrobiłeś.

Przeczytaj więcej o bezpiecznych zakupach on-line na naszej stronie dedykowanej: e-Commerce.

(KGP / Biuro dw. z Cyberprzestępczością)