Gloria Artis dla policjantów

Data publikacji: 18.06.2018

Dziś w siedzibie ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym w restytucji i odnajdywaniu dzieł sztuki utraconych w czasie II wojny światowej. Wśród uhonorowanych znaleźli się również policjanci.

Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (łac. chwała sztuce) nadawany jest przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje medal z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministrów lub kierowników urzędów centralnych, rektorów szkół wyższych, marszałków województw, wojewodów, władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność kulturalną, kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Medal posiada trzy stopnie:

I stopień - Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis,

II stopień - Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis,

III stopień - Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Minister podejmuje decyzję, w oparciu o opinię Kapituły do spraw opiniowania wniosków, o nadanie Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” lub właściwego departamentu merytorycznego.

Podczas uroczystości, która odbyła się dziś w siedzibie ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego, Brązowym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” odznaczeni zostali mł. insp. Grzegorz Napiórkowski, zastępca dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz podkom. Piotr Grabowski, specjalista Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji – zasłużeni w dziedzinie restytucji polskich strat wojennych.

W uroczystości wziął udział Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

- To niezwykle ważny dzień dla polskiej Policji, nie ukrywam też dla mnie osobiście - powiedział Komendant Główny Policji.

Szef Policji dodał, że jest wdzięczny za "dostrzeżenie trudu i wysiłku codziennej służby, ogromnego profesjonalizmu" podległych mu ludzi. - Składając serdeczne podziękowania na ręce moich kolegów za to, co do tej pory, wierzę głęboko w to, że nadal swoją służbą i ogromnym zaangażowaniem będą się przyczyniać do kolejnych efektów w tym zakresie i do tego, że coraz więcej dzieł sztuki z tego ogromnego zbioru strat wojennych w okresie II wojny światowej, będzie powracało do naszej ojczyzny".

mł. insp. Grzegorz Napiórkowski – zastępca dyrektora Biura Kryminalnego KGP, jako naczelnik Wydziału Kryminalnego KSP był bezpośrednim partnerem przy rozpoczęciu regularnej i metodycznej współpracy resortu kultury z polską Policją w 2015 r., co było wydarzeniem precedensowym w skali kraju (Warszawa stanowi najważniejszy w kraju ośrodek handlu antykwarycznego, gdzie najczęściej udaje się zidentyfikować zaginione obiekty). Dzięki mł. insp. Grzegorzowi Napiórkowskiemu Komenda Stołeczna Policji stała się pierwszą jednostką w kraju zaangażowaną w odzyskiwania polskich strat wojennych.

W ramach służby w Komendzie Głównej Policji mł. insp. Grzegorz Napiórkowski kontynuuje współpracę z Wydziałem ds. Strat Wojennych, sprawując osobisty nadzór nad sprawami restytucyjnymi prowadzonymi na terenie kraju oraz jest zwierzchnikiem Krajowego koordynatora ds. przeciwdziałania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury.

Determinacja i zaangażowanie mł. insp. Grzegorza Napiórkowskiego w odzyskiwaniu dóbr kultury utraconych w wyniku II wojny światowej spowodowały podjęcie działań poszukiwawczych, które doprowadziły do zabezpieczenia następujących dział sztuki:

 • Jan Matejko Święty Longin patron dzwonkarzy,
 • Michał Boruciński Hucułka z dzbanem,
 • Stanisław Batowski Orlęta Lwowskie,
 • Maksymilian Gierymski Patrol polski 1830,
 • Jan Matejko Koń jasnogniady,
 • rzeźba Święty Jerzy walczący ze smokiem.

Zaangażowanie mł. insp. Grzegorza Napiórkowskiego umożliwiło również, we współpracy z Wydziałem ds. Strat Wojennych, wszczęcie szeregu postępowań o charakterze operacyjnym, dotyczących nielegalnego obrotu dziełami sztuki, natomiast współpraca wymienionego policjanta z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz koordynacja działań prowadzonych przez Wydział Kryminalny KSP doprowadziła do odzyskania obrazu Wojciecha Kossaka Marszałek Piłsudski na Kasztance.

podkom. Piotr Grabowski – specjalista Wydziału Kryminalnego KSP (pełniący funkcję nieetatowego koordynatora ds. przeciwdziałania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury w Komendzie Stołecznej Policji). Od listopada 2015 r. aktywnie współpracuje z Wydziałem ds. Strat Wojennych w zakresie poszukiwania i zabezpieczenia dzieł sztuki będących polskimi stratami wojennymi.

Dzięki profesjonalnemu działaniu podkom. Piotra Grabowskiego udało się odszukać i zabezpieczyć następujące dzieła sztuki:

 • Jan Matejko Święty Longin patron dzwonkarzy,
 • Michał Boruciński Hucułka z dzbanem,
 • Stanisław Batowski Orlęta Lwowskie,
 • Maksymilian Gierymski Patrol polski 1830,
 • Jan Matejko Koń jasnogniady,
 • komplet 7 mebli z Państwowych Zbiorów Sztuki,
 • rzeźba Święty Jerzy walczący ze smokiem,
 • Józef Pankiewicz Ananas,
 • Iwan Trusz Pejzaż z okolic Neapolu,
 • Kazimierz Pochwalski Portret Prezydenta Ignacego Mościckiego.

W ramach współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów podkom. Piotr Grabowski odzyskał znajdujący się w bazie NIMOZ obraz Wojciecha Kossaka Marszałek Piłsudski na Kasztance oraz barokowy lichtarz z XVII w. z kościoła w Korzuchowie.

Współpraca podkom. Piotra Grabowskiego z Wydziałem Kryminalnym Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa zaowocowała odnalezieniem nielegalnie wydobytych zabytków archeologicznych, w tym w ramach akcji Europolu „Pandora 2017” doprowadziła do zabezpieczenia ponad 1000 zbytków archeologicznych (ponad 200 zabytkowych monet z okresu XVI – XIX w., odznaczenia, nieśmiertelniki i guziki wojskowe z okresu II wojny światowej oraz 630 kul kartaczowych pochodzących z XVIII – XIX w.).

(Gabinet KGP, Foto: Policja 997/ K. Chrzanowski)