Przelewają krew dla innych

Data publikacji: 18.06.2018

Kolejnych kilkudziesięciu policjantów ze Szkoły Policji w Słupsku oddało honorowo krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Systematyczne oddawania krwi na początku sezonu letniego, gdy krwiodawców jest mniej niż zwykle, to część akcji którą co roku prowadzą wolontariusze w niebieskich mundurach.

Policyjni krwiodawcy ze słupskiej Szkoły Policji systematycznie odpowiadają na apel o krew, której zapasy na początku sezonu letniego dramatycznie maleją. Duże zaangażowanie policjantów w akcję oddawania krwi to przede wszystkim poczucie odpowiedzialności i służby, ale także bezinteresowna chęć pomocy potrzebującym.

Praktycznie przez cały rok zorganizowane grupy słuchaczy, mniej lub bardziej liczne, odwiedzają Centrum Krwiodawstwa. Młodzi policjanci, którzy zdecydowali się na oddanie krwi, robią to w większości po raz pierwszy – jak sami mówią, w ten sposób także chcą służyć innym. Jest przy tym wiele emocji, gdyż policyjna młodzież, nie zawsze wie, że oddanie krwi nie wiąże się praktycznie z żadnym bólem. Po pierwszej chwili strachu na twarzy policjantów maluje się satysfakcja, że w ten sposób pomagają innym ludziom.

Policjanci oddający krew, nie wskazują konkretnych odbiorców, chcą by życiodajny płyn wykorzystywany był tam, gdzie ludzie w stanach zagrożenia życia potrzebują go najbardziej. Całość działań koordynuje Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Szkole Policji w Słupsku. W trakcie ostatniego zorganizowanego wyjścia kilkudziesięciu policjantów oddało łącznie 11,7 litra krwi – być może ta właśnie krew uratuje komuś życie…