„MISTRZOWIE DWÓCH KÓŁEK II”- kolejny międzynarodowy projekt w drodze

Data publikacji: 15.06.2018

Umowa o finansowanie drugiej części projektu „Mistrzowie dwóch kółek II” z podpisami Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie oraz Dyrektora Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. Wszystko po to, aby promować bezpieczeństwo motocyklistów i motorowerzystów.

15 czerwca 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Piotra Fabiańskiego i reprezentującego Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” Dyrektora Krzysztofa Szydłak została podpisana umowa o dofinansowanie Małego Projektu pod tytułem „Mistrzowie dwóch kółek II”. Projekt „Mistrzowie dwóch kółek II” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Liczba zdarzeń drogowych do jakich dochodzi w Polsce, Niemczech oraz innych krajach Unii Europejskiej jest wysoka i pomimo czynienia wielu starań od wielu lat nie ulega znaczącej poprawie. W 2017 roku na lubuskich drogach doszło do 85 wypadków drogowych z udziałem motocyklistów i motorowerzystów w których śmierć poniosło 8 osób, a 77 osób doznało obrażeń ciała. Odnotowano 228 kolizji drogowych. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., wraz z partnerem projektu Dyrekcją Policji Wschód z siedzibą we Frankfurcie, na podległym sobie terenie corocznie odnotowuje wysoką ilość zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów oscylującą w granicach 15% (co siódmy wypadek to zdarzenie z udziałem motocyklisty lub motorowerzysty).

Poprzez realizację drugiej części projektu Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., wspólnie z partnerem chce wzmocnić wzajemną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki działaniom edukacyjnym i promocyjnym przyczynić się w przyszłości do ograniczenia zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów oraz motorowerzystów.