Nowi instruktorzy taktyki i technik interwencji

Data publikacji: 06.06.2018

5 czerwca 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach zakończył się kurs specjalistyczny w zakresie taktyki i technik interwencji TITS-1/18. Uczestniczyło w nim 17 policjantów reprezentujących komendy wojewódzkie centralnej i południowej Polski. Zajęcia prowadzili wykładowcy Zakładu Wyszkolenia Specjalnego podinsp. Marek Sulikowski oraz podinsp. Paweł Wąsiel.

Kurs trwający 4 tygodnie był bardzo wszechstronny i intensywny. Obejmował między innymi zajęcia z zakresu doskonalenia umiejętności stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Funkcjonariusze poszerzyli również swoją wiedzę oraz udoskonalili umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wiele czasu poświęcono także na metodykę prowadzenia zajęć, bowiem to właśnie instruktorzy TITS będą odpowiedzialni za szkolenie policjantów podczas zajęć doskonalenia zawodowego organizowanych lokalnie w swoich jednostkach macierzystych.

4 i 5 czerwca 2018 r. przeprowadzony został egzamin końcowy, na który składały się trzy zadania praktyczne:

  • zademonstrowanie umiejętności wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i posługiwania się bronią palną;
  • przeprowadzenie interwencji policyjnej;
  • przeprowadzenie zajęć z taktyki i technik interwencji w zakresie objętym doskonaleniem zawodowym policjantów.

Wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin z bardzo dobrymi notami, potwierdzając tym samym swoje profesjonalne przygotowanie do realizacji zadań instruktora taktyki i technik interwencji.

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach