Pierwsza w Polsce giełda kolekcjonerów policyjnych

Data publikacji: 04.06.2018

W sobotę, 2 czerwca br., w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się pierwsza w Polsce Giełda Kolekcjonerów Policyjnych. Tego rodzaju spotkania są w środowisku kolekcjonerów pamiątek związanych z Policją standardem i cyklicznie odbywają się w Niemczech, Czechach, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, a także na innych kontynentach.

Dotychczas w Polsce grono kolekcjonerów pamiątek związanych z Policją spotykało się jedynie okazjonalnie, prezentując swoje kolekcje. Dwaj śląscy kolekcjonerzy: mł. insp. Paweł Dratwiński - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP w Katowicach oraz podinsp. w st. spocz. Krzysztof Walczyński, postanowili zorganizować, na wzór odbywających się w innych krajach, giełdę kolekcjonerską, na którą przyjechali hobbyści z Polski, ale także z Czech, Słowacji, Ukrainy, a nawet z Hiszpanii i Macedonii. W sumie, w spotkaniu, połączonym z prezentacją swoich zbiorów, uczestniczyło ponad 30 kolekcjonerów oraz liczni odwiedzający, w tym młodzież z klas mundurowych.

Spotkanie na terenie KWP w Katowicach, zostało zorganizowane dzięki zgodzie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego. Do współorganizacji zaproszono Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, a przybyła na spotkanie jej przedstawicielka – mł. insp. Barbara Żebrowska, przeprowadziła wśród hobbystów kwestę na cele statutowe Stowarzyszenia. W ten sposób kolekcjonerzy policyjni, wśród których są czynni i emerytowani policjanci, ale także osoby cywilne i przedstawiciele innych służb, jak np. Straż Miejska czy Straż Ochrony Kolei, jeszcze bardziej identyfikują się ze środowiskiem policyjnym, wspierając w ten sposób rodziny poległych funkcjonariuszy.

Mł. insp. Paweł Dratwiński od 23 lat służy w Policji, a od ponad 20 jest kolekcjonerem policyjnych akcesoriów. W swej kolekcji posiada około 3000 naszywek policyjnych z całego świata, czapki, odznaki, mundury a także elementy wyposażenia policyjnego. Cyklicznie organizuje wystawy swych zbiorów - ostatnia odbyła się w listopadzie 2017 roku w Muzeum Historii Katowic. Jego kolekcja jest także często prezentowana podczas Świąt Policji, organizowanych w wielu jednostkach śląskiego garnizonu. Do najcenniejszych dla siebie posiadanych eksponatów zalicza odznaki przedwojenne - Policji Państwowej oraz Policji Województwa Śląskiego.

Dzisiejsze spotkanie policyjnych kolekcjonerów było pierwszym w Polsce, ale z pewnością nie ostatnim, co już zapowiadają jego organizatorzy.

Źródło: KWP w Katowicach