XXI edycja Konferencji Naukowej TAPT

Data publikacji: 01.06.2018

W siedzibie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w dniach 29-30 maja 2018 r. odbyła się XXI edycja Konferencji Naukowej TAPT - „Techniczne Aspekty Przestępczości Teleinformatycznej”. Spotkanie dedykowane było przedstawicielom organów ścigania, policjantom, prokuratorom, biegłym sądowym a także przedstawicielom świata nauki oraz sektora prywatnego z branży internetowej, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem cyberprzestępczości w Polsce.

W konferencji wzięło udział około 200 uczestników reprezentujących uczelnie wyższe, służby mundurowe, wymiar sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, portale informacyjne i aukcyjne, instytucje finansowe, internetowych dostawców usług, operatorów telekomunikacyjnych, biegłych sądowych oraz firmy związane z branżą IT.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Nieustanny rozwój nowoczesnych technologii i trudności z przewidzeniem kierunków tego rozwoju, wymagają od podmiotów zajmujących się walką z cyberprzestępczością regularnego aktualizowania wiedzy oraz wielostronnej wymiany informacji. Tak jak w poprzednich edycjach konferencji, w czasie obrad pojawiła się problematyka wykrywania i zabezpieczania dowodów cyberprzestępstw i innych przestępstw popełnionych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym możliwości, ale także i sens opracowywania standardu dla niestandardowych usług i narzędzi wkraczających w sfery dotychczas pomijane lub marginalne.

Głównymi tematami poruszanymi w trakcie spotkania były:

  • Trendy cyberprzestępczości
  • Monitorowanie zagrożeń w Internecie
  • Ujawnianie, pozyskiwanie, zabezpieczanie, analiza i prezentacja dowodów cyfrowych
  • Narzędzia wspomagające zwalczanie cyberprzestępczości
  • Praktyka zwalczania cyberprzestępczości
  • Funkcjonowanie Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa (SOC) i/lub Dedykowanego Zespołu Reagowania na Incydenty (IRT)
  • Współpraca publiczno-prywatna w zwalczaniu cyberprzestępczości

Zaproponowane tematy z pewnością zainteresowały naukowców, specjalistów zapewniających bezpieczeństwo ICT z wielu sektorów gospodarki, ale głównie policjantów, funkcjonariuszy innych służb, prokuratorów i sędziów. Takie szerokie spektrum osób, skupionych na jednym temacie zagwarantowało, że tematyka została poruszona głęboko i w wielu wymiarach.

Źródło: WSPol w Szczytnie