Interwencje policyjne. Warsztaty w litewskiej szkole policji

Data publikacji: 30.05.2018

W dniach 21 - 25 maja br. litewska Szkoła Policji zorganizowała międzynarodowe warsztaty, których tematem przewodnim była taktyka działania patrolu dwuosobowego w trakcie interwencji podejmowanej wobec osoby niebezpiecznej. W warsztatach, poza gospodarzami, uczestniczyli przedstawiciele jednostek policyjnych z Estonii, Łotwy, Ukrainy oraz Polski. Polską Policję reprezentowali wykładowcy ze Szkoły Policji w Słupsku oraz z Centrum Szkolenia Policji: kom. Hubert Kowalik, st. asp. Grzegorz Trędowski, asp. Dominik Jędryka oraz st. sierż. Bartłomiej Stańczyk.

Po oficjalnym rozpoczęciu warsztatów instruktorzy z Litwy przedstawili uczestnikom spotkania wyniki analizy szeregu interwencji, jakie miały miejsce na terenie krajów Unii Europejskiej, a które zostały utrwalone za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. W trakcie dyskusji wskazali, że alternatywą dla użycia broni palnej wobec osób niebezpiecznych mogą być urządzenia służące do obezwładniania przy użyciu energii elektrycznej. Warto zauważyć, iż wszyscy litewscy policjanci pełniący służbę „na pierwszej linii” są wyposażeni w takie właśnie urządzenia. Analizie poddano również przypadki nieskutecznego użycia tego środka przymusu bezpośredniego. Po części teoretycznej przyszedł czas na zajęcia praktyczne. Wspólny trening z zakresu stosowania siły fizycznej i technik obezwładniających był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnej prezentacji stosowanych technik. Kolejnego dnia zajęcia z zakresu postępowania z osobami niebezpiecznymi były prowadzone z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego, w tym gazu pieprzowego, pałki teleskopowej, kajdanek oraz systemu strzeleckiego UTM. Podobny system szkolenia z wykorzystaniem amunicji niepenetracyjnej wykorzystywany jest w polskim systemie policyjnego szkolenia – mowa tu oczywiście o systemie FX. Ostatni dzień został zaplanowany na policyjnej strzelnicy. Wspólne ćwiczenia dwuosobowych patroli z wykorzystaniem amunicji bojowej w ekstremalnych sytuacjach jaką jest użycie broni palnej w stosunku do osoby. Ważnym aspektem, na który zwracano szczególną uwagę, było prowadzenie interwencji w taki sposób, aby zachować bezpieczeństwo osób postronnych. Ostatnim elementem wspólnego treningu były dynamiczne zawody strzeleckie. W rywalizacji tej zwyciężył kom. Hubert Kowalik – wykładowca Zakładu Interwencji Policyjnych CSP.

Wszyscy uczestnicy warsztatów byli zgodni, że wspólna wymiana doświadczeń oraz wzajemna integracja nauczycieli policyjnych państw Unii Europejskiej ma niezwykle korzystny wpływ na współpracę naszych krajów. Mamy nadzieję, że takie przedsięwzięcia będą kontynuowane a naszych sąsiadów, policyjnych wykładowców z zaprzyjaźnionych krajów, zobaczymy już wkrótce w Polsce po raz kolejny. Warto dodać, że w październiku ubiegłego roku, tego typu warsztaty zostały zorganizowane w Centrum Szkolenia Policji. Pomysłodawcą spotkania była insp. Anna Rosół Komendant Centrum Szkolenia Policji.

Źródło: CSP w Legionowie