Zgromadzenie Plenarne sieci CARIN

Data publikacji: 29.05.2018

W dniach 23-25 maja 2018 roku w Warszawie odbyła doroczna konferencja sieci CARIN, czyli Międzyagencyjnej Sieci ds. Odzyskiwania Mienia Camden, zrzeszającej 57 krajów, która współpracuje z 10 organizacjami międzynarodowymi jako obserwatorem lub zrzeszonym (m.in. Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Interpolem i Europolem który pełni rolę sekretariatu CARIN). W konferencji wzięło udział 140 delegatów różnych krajów, którzy pod hasłem „CARIN in POLe position” (CARIN na najlepszej pozycji) wymienili się wiedzą i dobrymi praktykami z zakresu zabezpieczenia majątkowego i prania pieniędzy, skupiając się głównie na możliwościach ujawniania mienia i współpracy w tym zakresie z krajami rejonu Azja-Pacyfik.

Utworzona w 2004 roku CARIN jest pierwszą i największą z sieci zrzeszających ekspertów z zakresu odzyskiwania mienia. Wzorując się na jej doświadczeniach, do tej pory powstało 6 sieci regionalnych tj. Ameryka Południowa, Azja-Pacyfik, Afryka Wschodnia, Afryka Zachodnia, Afryka Południowa, których przedstawiciele również wzięli udział w Zgromadzeniu Plenarnym. CARIN wraz ze swoimi regionalnymi odpowiednikami obejmuje obecnie 155 jurysdykcji, których punkty kontaktowe ułatwiają wymianę informacji pomiędzy organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości dotyczącą mienia pochodzącego z przestępstwa.

Podczas tegorocznej konferencji eksperci pełniący rolę punktów kontaktowych CARIN wysłuchali wystąpień prelegentów m.in. z Chin, Singapuru, Indonezji, Korei Południowej, Omanu, Kenii, Bostfany, Argentyny, Australii, Kazachstanu, Mołdawii i Andory, a także przedstawicieli Komisji Europejskiej, Interpolu, Europolu i Eurojustu. Wzięli ponadto udział w warsztatach mających na celu poszerzenie ich umiejętności  w rozpoznawaniu i zwalczaniu metod prania pieniędzy poprzez kryptowaluty, instytucje powiernicze, alternatywne systemy transferu pieniędzy, handel, osoby zawodowo zajmujące się legalizacją zysków pochodzących z przestępstwa.

Coroczne zgromadzenia plenarne CARIN odbywają się w kraju sprawującym Prezydencję w organizacji. W 2018 roku pracom sieci przewodniczy Wydział ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, dlatego tegoroczne Zgromadzenie Plenarne odbyło się w Warszawie. Wynikiem każdego takiego spotkania są rekomendacje mające na celu usprawnienie działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie odzyskiwania mienia, którego głównym celem jest pozbawianie przestępców owoców ich działalności i zadośćuczynienie pokrzywdzonym. Wypracowane przez Zgromadzenie Plenarne CARIN rekomendacje propagowane są w krajach członków organizacji oraz przedstawiane Komisji Europejskiej, która na ich podstawie podejmuje inicjatywy legislacyjne odpowiadające na potrzeby praktyków. Od 2005 roku sieć CARIN wystosowała do Komisji Europejskiej 185 rekomendacji, które znalazły odzwierciedlenie m.in. w unijnych przepisach, na podstawie których państwa członkowskie zobowiązane zostały do utworzenia Krajowych Biur ds. Odzyskiwania Mienia i Biur ds. Zarządzania Mieniem Odzyskanym, a także centralne rejestry kont bankowych i rejestry beneficjentów rzeczywistych spółek.

Rozpoczęte już prace nad tegorocznymi rekomendacjami, opracowanymi na podstawie dyskusji podczas Zgromadzenia Plenarnego, zostaną zakończone we wrześniu bieżącego roku i będą dotyczyć m.in. konieczności ujednolicenia regulacji dotyczących kryptowalut, które stały się popularnym wśród przestępców narzędziem prania pieniędzy, a także postuluje się by część wartości majątku skonfiskowanego przestępcom trafiała do organów ścigania w celu wzmocnienia ich potencjału w walce z przestępczością.

Wydział ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji