Rozmawiali o misjach zagranicznych i wymieniali doświadczenia

Data publikacji: 28.05.2018

Dziś w Wojewódzkim Domu Kultury odbyła się I Krajowa Konferencja Naukowa nt. „65 lat udziału Wojska Polskiego w misjach i operacjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych – doświadczenia i wnioski”. Wzięli w niej udział m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy KGP kom. Marek Dzierżęga, Prezes Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP mł. insp. w stanie spoczynku Marek Górnicki oraz Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski.

Punktualnie o godzinie 9:00 tuż po złożeniu meldunku przez ppłk Marcin Matczaka w kieleckim Wojewódzki Domu Kultury rozpoczęła się I Krajowa Konferencja Naukowa nt. „65 lat udziału Wojska Polskiego w misjach i operacjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych – doświadczenia i wnioski”. Uroczystego otwarcia dokonał Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych płk Paweł Chabielski, który przywitał wszystkich gości oraz prelegentów. Następnie gen. bryg.  Andrzej Tuz podczas swojego wykładu odpowiedział na pytanie: gdzie bylibyśmy gdyby nie udział w misjach poza granicami Polski?

Konferencja została podzielona na dwa panele tematyczne z czego pierwszy dotyczył udziału wojsk w misjach i operacjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kolejny część, która rozpoczęła się po godzinie 12:00 dotyczyła misji i operacji poza granicami państwa oraz ich wpływu na rozwój Wojska Polskiego. Dodatkowo wszyscy uczestnicy mieli okazję zobaczyć specjalnie przygotowaną przez funkcjonariuszy Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Główniej Policji wystawę dotyczącą policjantów uczestniczących w misjach zagranicznych, m.in. w Kosowie.

Przedsięwzięcie które na celu miało wymianę poglądów dotyczących skuteczności przedsięwzięć realizowanych w ramach misji i operacji pokojowych w aspekcie kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego uczestniczył m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy KGP kom. Marek Dzierżęga, Prezes Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP mł. insp. w stanie spoczynku Marek Górnicki oraz Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski.

Opr. DJ

Źródło: Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych