Ślubowanie, odznaczenia i nagrody

Data publikacji: 28.05.2018

Dziś w obecności I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artura Bieleckiego, 12 nowo przyjętych do służby policjantów złożyło uroczyste ślubowanie. Ponadto starszym służbą funkcjonariuszom wręczone zostały resortowe odznaczenia „Zasłużony Policjant” przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziś nagrody i upominki otrzymała również laureatka konkursu plastycznego zorganizowanego przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

12 nowych policjantów wypowiadając słowa roty, ślubowało dziś na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.”. Niebawem każdy z nich wyjedzie na sześciomiesięczne szkolenie, po którym odbędzie się adaptacja zawodowa. Dopiero wtedy z odpowiednią wiedzą z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej oraz umiejętnościami strzeleckimi, wrócą do swoich macierzystych jednostek na terenie naszego województwa. Tam już na stałe wypełniać będą przydzielone im obowiązki służbowe. Służbowe legitymacje, które wręczył dziś I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, otrzymało dziesięciu mężczyzn i dwie kobiety.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie czterem naszym funkcjonariuszom brązowych odznak Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasłużony Policjant”.  Są one nadawane w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynili się oni do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Dzisiejsze spotkanie było także okazja do uhonorowania laureatki konkursu „Stok nie jest dla bałwanów” mieszkanki Kielc Moniki Iwanickiej. Przypomnijmy, z inicjatywy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, została zorganizowana i przeprowadzona ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

W ramach części projektu adresowanej do dzieci i młodzieży Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wspólnie z Polskim Związkiem Narciarskim, Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Fundacją PZU zorganizowało konkurs plastyczny na zilustrowanie zasad Dekalogu FIS. Przedsięwzięcie spotkało się
z ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W konkursie wzięły bowiem udział 3.653 osoby, a do Komendy Głównej Policji wpłynęło ponad 3.700 prac. Spośród wszystkich nadesłanych prac jury konkursu wyłoniło 12 laureatów w trzech grupach wiekowych, którym przyznano 3 nagrody główne oraz 9 wyróżnień. Nagrody wręczone zostały podczas gali, która odbyła się 5 kwietnia w Policyjnym Centrum Edukacji Społecznej w Warszawie. Wśród zwycięzców znalazła się również mieszkanka Kielc, która nie mogła wówczas wziąć udziału w gali. Dlatego dziś w imieniu kierownictwa Polskiej Policji nagrody i upominki laureatce konkursu „Stok nie jest dla bałwanów” wręczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki.

W uroczystości oprócz I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artura Bieleckiego oraz Zastępców insp. Artura Bednarka i nadkom. Andrzeja Patrzałka wzięła także udział kadra kierownicza świętokrzyskiego garnizonu, Kapelan Komendy Miejskiej Policji w Kielcach ks. Paweł Kowalski oraz rodziny nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Opr. TCz/MT

Źródło: KWP w Kielcach