Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy - i Ty możesz zostać policjantem

Data publikacji: 25.05.2018

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i w podlaskim garnizonie Policji odbyła się dzisiaj uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów i policjantek. Zanim jednak młodzi adepci będą mogli wesprzeć w codziennej służbie swoich starszych kolegów, czeka ich kilkumiesięczne szkolenie w jednej ze szkół policyjnych.

Służba w Policji to atrakcyjny i prestiżowy zawód, który daje możliwość pracy w różnych komórkach organizacyjnych, rozwoju, nauki, realizacji własnych zainteresowań. Policja jest nowoczesną instytucją, dostosowującą się do zmian ekonomicznych, społecznych, cywilizacyjnych. Analitycy policyjni, pracownicy laboratoriów kryminalistycznych mają dostęp do najnowszych technologii i sprzętu. Dolnośląska Policja współpracuje również z policjantami z innych krajów, polscy policjanci biorą udział w misjach pokojowych. Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed policjantami nowe wymagania, a to z kolei łączy się ze szkoleniami i możliwością rozwijania własnych kompetencji. Przede wszystkim służba w Policji, to służba innym ludziom, działanie na rzecz ich bezpieczeństwa, pomoc bezradnym i pokrzywdzonym – a to jest źródło ogromnej satysfakcji.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi nowych funkcjonariuszy. 25 maja 2018 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 15 policjantów, w tym 5 policjantek. Uroczysta ceremonia odbyła się o 10:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od początku br. szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło już 70 funkcjonariuszy, a w ciągu kolejnych miesięcy planowane są kolejne nabory.

Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego.

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

***

Dziś, 25.05.2018 r., w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy będą pełnić służbę w podlaskim garnizonie Policji. 2 kobiety i 7 mężczyzn wypowiedziało słowa roty ślubowania, po wcześniejszym sprostaniu wymogom stawianym kandydatom do służby i przejściu wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Przed I Zastępcą Komendanta Wojewódzkego Policji w Białymstoku podinspektorem Jackiem Kumpiałowskim policjanci ślubowali m.in. „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. W uroczystości uczestniczył również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku podinspektor Jacek Tarnowski oraz zaproszeni goście.

Zanim jednak młodzi adepci podlaskiej Policji będą mogli wesprzeć w codziennej służbie swoich starszych kolegów, czeka ich rozpoczynające się w pierwszy poniedziałek czerwca, kilkumiesięczne szkolenie w jednej ze szkół policyjnych. Następnie 4 z nich trafi do Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, 2 do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach oraz po 1 do Komend Powiatowych Policji w: Augustowie, Wysokiem Mazowieckiem i Hajnówce.

Nowo przyjęci do służby mundurowi tradycyjnie mogli też dziś liczyć na gratulacje i uściski od przybyłych na uroczystość bliskich i przyjaciół.

***

W uroczystości wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Komendanci Miejscy/Powiatowi, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, Przedstawicielka Wojewody Łódzkiego Pani Dorota Gajewska, Przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego Pan Zbigniew Osiciński, Przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi Pan Grzegorz Kociołek, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r w Łodzi Pan Jarosław Olbrychowski, Szef Rady Doradców Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r Pan Józef Kuczka, Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Łódzkiego asp.sztab. Jarosław Bańkowski, kadra kierownicza garnizonu łódzkiego oraz rodziny nowo przyjętych policjantów.

Tego dnia ślubowało 20 nowo przyjętych policjantów (3 kobiety i 17 mężczyzn), którzy rozpoczęli służbę 21 maja 2018 roku. Było to trzecie przyjęcie nowych mundurowych w 2018 roku. Do maja br. szeregi łódzkiej policji zasiliły 54 osoby, a wśród nich 10 kobiet i 44 mężczyzn. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał Komendant Wojewódzki Policji insp. Andrzej Łapiński.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską. Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs  podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie swoich powiatów.

Kolejnym punktem uroczystej zbiórki było uhonorowanie laureatów wojewódzkich eliminacji ogólnopolskiego konkursu „Policjant służby kryminalnej roku 2018”, w którym policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu Łódź-Wschód zajęli I miejsce z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi II miejsce, a z Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej Policji III miejsce. Ponadto Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp.Andrzej Łapiński wręczył ponad 70 policjantom wyróżnienia za wzorową służbę oraz osiągnięcia w służbie i poza nią. Komendant pogratulował nagrodzonym, stawiając ich za wzór dla ślubujących dziś funkcjonariuszy.

Następnie insp. Andrzej Łapiński wręczył nowym funkcjonariuszom legitymacje służbowe i powitał ich w szeregach Policji. Komendant w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie Policji i jej rolę w społeczeństwie. Przypomniał o wiekowej historii naszej formacji, aktach bohaterstwa i poświęcenia dla Narodu Polskiego. Na zakończenie insp. Andrzej Łapiński zaapelował do rodzin nowych funkcjonariuszy o wyrozumiałość i wsparcie ich w tej niełatwej służbie.

(KWP we Wrocławiu / KWP w Białymstoku, KWP w Łodzi/ mw, ig)