Szkolenie policjantów nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego

Data publikacji: 25.05.2018

Policjanci wchodzący w skład nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego z kilku jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego szkolili się z zakresu materiałów wybuchowych i radzenia sobie z tego typu zagrożeniem. Swoją wiedzą podzielili się z uczestnikami Pan Jerzy Lachmajer z Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM. S.A. w Bydgoszczy oraz żołnierze Patrolu Saperskiego nr 14 z 2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu,

Policjanci wchodzący w skład nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego z kilku jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego wczoraj (24.05.18) wzięli udział w drugiej edycji szkolenia zorganizowanego przez Wojewódzkiego Koordynatora Działań Minersko-Pirotechnicznych kom. Roberta Bugajskiego ze Sztabu Policji KWP w Bydgoszczy.

Inaugurując szkolenie Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski powitał zaproszonych gości: Pana Jerzego Lachmajera z Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM. S.A. w Bydgoszczy oraz żołnierzy Patrolu Saperskiego nr 14 z 2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu, którym podziękował za szeroko rozumianą współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa, a także wsparcie edukacji policjantów. Insp. Elszkowski wyraził uznanie dla funkcjonariuszy NGRM-P za zaangażowanie w trud codziennej, bardzo niebezpiecznej służby.

W dalszej części szkolenia, zarówno dowódca patrolu saperskiego st.chor.szt. Radosław Balmowski, jak i przedstawiciel bydgoskich zakładów chemicznych, podzielili się ze słuchaczami specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii materiałów wybuchowych, a także ich oddziaływania na organizmy żywe oraz na otaczającą nas infrastrukturę. Ponadto, omówili metody niszczenia niewypałów i niewybuchów między innymi za pomocą nowych technologii neutralizacji (metody „deflagracyjne”) polegających na wypalaniu materiału wybuchowego z głowic środków bojowych, z wykorzystaniem zademonstrowanych systemów modułowych ładunków kumulacyjnych typu VULCAN.

W ramach podsumowania szkolenia na dziedzińcu komendy wojewódzkiej saperzy zademonstrowali posiadane wyposażenie wykorzystywane podczas codziennej służby związanej z oczyszczaniem terenu z materiałów wybuchowych oraz niebezpiecznych, a także była to doskonała okazja do wymiany dobrych doświadczeń i praktyk.