Zgromadzenie Plenarne sieci CARIN 2018

Data publikacji: 24.05.2018

Od 23 do 25 maja br. w Warszawie odbywa się Zgromadzenie Plenarne sieci CARIN, czyli Międzyagencyjnej Sieci ds. Odzyskiwania Mienia CAMDEN. Bierze w nim udział 140 prokuratorów i policjantów z całego świata. Pod hasłem „CARIN in POLe position” (CARIN na najlepszej pozycji) eksperci wymieniają się wiedzą i dobrymi praktykami z zakresu zabezpieczenia majątkowego i prania pieniędzy, skupiając się głównie na możliwościach ujawniania mienia i współpracy w tym zakresie z krajami rejonu Azja-Pacyfik.

Konferencja organizowana jest przez Wydział ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego KGP, który w 2018 roku przewodniczy sieci CARIN i jest współfinansowana z bezpośredniego grantu Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Policji i Komisji Europejskiej. Konferencję otworzył Dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji nadkom. Piotr Janik, który w swoim wystąpieniu przede wszystkim podkreślił znaczenie ujawniania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw, a także pozbawiania sprawców korzyści osiągniętych z popełnienia czynów zabronionych.

CARIN to największa na świecie sieć ekspercka zrzeszająca przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości z 57 jurysdykcji i 10 organizacji międzynarodowych (m.in. Bank Światowy, Interpol, Europol) z zakresu odzyskiwania mienia. Celem funkcjonowania CARIN jest zwiększenie skuteczności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w  pozbawie­niu przestępców ich nielegalnych dochodów.

W Polsce rolę punktu kontaktowego sieci CARIN pełnią funkcjonariusze Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji i prokuratorzy Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej. O ich pomoc w zakresie ustalenia mienia pochodzącego z przestępstwa poza granicami Polski mogą zwrócić się funkcjonariusze organów ścigania, prokuratorzy i sędziowie.

(Biuro Kryminalne KGP / mw)