Spotkanie Szefów Policji Państw Członkowskich FS

Data publikacji: 24.05.2018

W ramach sprawowanego przez Rumunię przewodnictwa w Forum Salzburg (FS) w dniach 23 – 25 maja 2018 r. w Bukareszcie odbywa się spotkanie Szefów Policji Państw Członkowskich FS. Polską Policję reprezentuje nadinsp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji i mł. insp. Paulina Filipowiak Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Ramowy program konferencji przewiduje omówienie m.in. tematów dotyczących: wzmocnienia współpracy policyjnej i dostosowanie jej do indywidualnych cech społeczności wielokulturowych na poziomie państw członkowskich, analizę danych, nowe informacje użytkowe pozyskiwane za pomocą danych cyfrowych oraz wartość dowodów cyfrowych w oględzinach na miejscu popełnienia przestępstwa i w codziennej pracy Policji.

Dzięki zróżnicowaniu merytorycznemu, a także międzynarodowemu charakterowi konferencji, możliwa jest wymiana doświadczeń, opinii i ewentualnego wypracowania rozwiązań dających możliwość efektywniejszej współpracy w tym zakresie.

(BMWP KGP / mw)