Szkolenie CEPOL w WSPol

Data publikacji: 22.05.2018

W dniach 21 – 25 maja 2018 r. ma miejsce międzynarodowe szkolenie CEPOL pt: „Juvenile crime and domestic violence”, którego gospodarzem jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Uczestnikami szkolenia są przedstawiciele Policji, Prokuratury, Sądów oraz Ministerstw Sprawiedliwości z 17 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wśród zaproszonych ekspertów z 5 krajów UE znajdują się, m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Niebieskiej Linii oraz Policji.

W dniu 21 maja br. uroczystego otwarcia kursu dokonał insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol w obecności mł. insp. dr Irminy Gołębiewskiej – Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz mł. insp. Roberta Kumora – Dyrektora Biura Prewencji  KGP. Organizatorami głównymi szkolenia są Europejska Akademia Policyjna CEPOL oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Szkolenie poświęcone jest problematyce przestępczości nieletnich oraz przemocy domowej.

WSPol/ek