Obronność w Policji

Data publikacji: 18.05.2018

Przedstawiciele jednostek Policji przewidzianych do militaryzacji uczestniczą w kursie specjalistycznym realizowanym w słupskiej Szkole Policji. W szkoleniu biorą udział policjanci i pracownicy, którzy realizują zadania obronne w jednostkach terenowych Policji.

Kurs ma przygotować policjantów i pracowników do realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji. Jednym z głównych celów szkoleniowych jest usystematyzowanie w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji algorytmów postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W trakcie kursu wykorzystywany jest również specjalistyczny stół roboczy do projektowania map sztabowych.

Wśród poruszanych tematów znajdują się zagadnienia poświęcone udziałowi Policji w zabezpieczaniu rezerw osobowych, którym zostały nałożone przydziały organizacyjno-mobilizacyjne, omówiony został także plan działania komendanta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także omówione zostały zasady współdziałania Policji z militarnymi i pozamilitarnymi ogniwami systemu obronnego Państwa.

Wszystkie zajęcia realizowane są w specjalistycznej sali wykładowej Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Szkoły Policji w Słupsku, która została przygotowana między innymi do prowadzenia zajęć o tematyce obronnej w Policji. W trakcie ostatniej edycji szkolenia swoją wiedzą i doświadczeniami podzielili się między innymi nadkom. Sławomir Ignatowski z Głównego Sztabu Policji KGP oraz kom. Tomasz Ledziński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, którzy poprowadzili część zajęć na kursie.


Osoby skierowane na szkolenie reprezentowały Komendy Wojewódzkie Policji w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Wrocławiu oraz Komendę Stołeczną.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku