Na pomoc osobom tonącym

Data publikacji: 17.05.2018

Co roku w Polsce dochodzi średnio do 550 przypadków utonięć. To ponad 550 rodzinnych tragedii, ale to także obszar jednego z większych zagrożeń bezpieczeństwa życia o olbrzymich skutkach finansowych dla reszty społeczeństwa. Pomimo starań służb i organizacji odpowiedzialnych statutowo za bezpieczeństwo nad wodami, efektywność w tej dziedzinie może być jeszcze lepsza.

Funkcjonariusze Policji  ze względu na organizację i dyslokację jednostek organizacyjnych do wszelkich zdarzeń, w których zagrożone jest życie ludzkie, przybywają jako pierwsi.  Bezpośrednie udzielania pomocy tonącym przez osoby bez stosownego przeszkolenia jest bardzo niebezpieczne, a wyszkolenie dobrego ratownika wodnego to proces długotrwały. Jednakże doświadczenie i praktyka uzasadniają tezę, że posiadając stosowne wiadomości oraz elementarne umiejętności funkcjonariusz może uratować lub znacząco przyczynić się do uratowania życia osób tonących.

Ponad 200 młodych policjantów z różnych stron Polski, słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, którzy wkrótce rozpoczną służbę w jednostkach terenowych, zdobyło dodatkową wiedzę i umiejętności w zakresie ratowania osób tonących.
Ratownicy Słupskiego WOPR przekazali niezbędny zakres wiadomości o organizacji akcji ratowniczych oraz nauczyli policjantów słupskiej Szkoły Policji podstawowych, bezpiecznych sposobów ratowania, co może pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie tegorocznej statystyki utonięć w sezonie letnim.

Możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy przez policjantów to efekt porozumienia o współpracy podpisanego przez Komendanta Szkoły Policji w Słupsku i Prezesa Słupskiego WOPR. W ten sposób systematycznymi szkoleniami objęci zostaną wszyscy policjanci kończący słupską Szkołę Policji. W sezonie jesienno-zimowym szkolenia zmieniać będą profil na ratownictwo lodowe, czyli pomoc osobom tonącym, pod którymi załamała się tafla lodu.