Seminarium rady naukowej CLKP "Spojrzenie na badania mikrośladów w europejskich laboratoriach"

Data publikacji: 17.05.2018

W dniu 16 maja 2018 roku w sali „PEGAZ” Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji odbyło się seminarium Rady Naukowej CLKP pt.: „Spojrzenie na badania mikrośladów w europejskich laboratoriach”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, biegli policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, studenci i osoby zainteresowane problematyką badań kryminalistycznych.

Wykład, poświęcony zagadnieniom związanym z badaniami mikrośladów i ich roli w postępowaniu sądowym, wygłosiła podinsp. Katarzyna Razarenkow-Pawłowska, biegła z zakresu badań chemicznych Zakładu Chemii CLKP. Podczas prelekcji biegła przedstawiła przykłady spraw, w których badania mikrośladów realizowane przez przedstawicieli europejskich laboratoriów kryminalistycznych przyczyniły się do ustalenia związku przyczynowo-skutkowego zaistniałego zdarzenia.

Druga część wykładu dotyczyła prezentacji wyników badań własnych, prowadzonych przez biegłą w celu sprawdzenia kompatybilności wybranych włókien z podłożem folii daktyloskopijnej metodą termograwimetrii i FTIR. Przedstawiono również wstępnie wyniki z prowadzonych badań starzeniowych polimerów w kontekście opracowania ich długoterminowego zabezpieczenia technicznego.

Źródło: CLKP