„Żywa Lekcja Historii”

Data publikacji: 15.05.2018

W związku z 100 rocznicą powołania do życia Policji Państwowej w budynku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na sali narad im. Wacława Gocławskiego odbyła się „Żywa Lekcja Historii”. Zebranych powitał Komendant Miejski Policji w Kielcach nadkom. Piotr Zalewski, a prelekcję przeprowadziła pani Grażyna Szkonter - Prezes Oddziału Świętokrzyskiego Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”

Spotkanie zostało przygotowane przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, którzy zaprosili na  uczniów kl  I i II o profilu policyjnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chęcinach oraz Komendantów Komisariatów i Naczelników Wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. 

Lekcja rozpoczęła się od powitania zebranych przez Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach nadkom. Piotra Zalewskiego, który skierował do funkcjonariuszy przesłanie, aby pamiętali o poprzednikach z Policji Państwowej i kontynuowali wyznawane wówczas wartości. Szef kieleckich stróżów prawa zwracając się do młodzieży ze szkoły w Chęcinach, jako do przyszłych policjantów z nadzieją, że takie spotkania i wiedza o historyczna pozwoli im kształtować swój charakter. Następnie nadkom. Piotr Zalewski oddał głos pani Grażynie Szkonter prosząc, aby „zawładnęła pamięcią zebranych gości”.  Prowadząca Lekcję Żywej Historii opowiedziała o projekcie „Ostaszków- Kalinin –Miednoje- 1940 (OKM 1940), w ramach którego przybliżyła sylwetki Komendantów Głównych Policji oraz Komendantów Województwa Kieleckiego do 1939 roku. Zebrani mogli dowiedzieć się jaki był udział Policji Państwowej w obronie i odzyskaniu niepodległości. Grażyna Szkonter opowiedziała również o obowiązujących w tamtych czasach zasadach przyjęcia do Policji Państwowej, utworzeniu Policji Kobiecej. W czasie lekcji nie zabrakło informacji dotyczących losów mundurowych pełniących służbę na wschodzie po wybuchu II Wojny Światowej. Kończąc spotkanie prowadząca przypomniała o tym, że w dniu 02.09.2000 roku otwarty został Cmentarz Wojenny w Miednoje, gdzie spoczywa około 6300 funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Pomimo, że Żywa Lekcji Historii obyła się w milej atmosferze zarówno młodzież jak i zebrani policjanci opuszczali Salę Narad  pełni refleksji i zadumy…

 

Opr. JJ

Źródło: KMP w Kielcach