Narada służbowa kadry kierowniczej Policji

Data publikacji: 13.05.2010

Analiza przestępczości kryminalnej, działań służby prewencyjnej, wydatków na funkcjonowanie Policji oraz przygotowań do EURO 2012 – to główne tematy narady służbowej kadry kierowniczej, podsumowującej I kwartał br. Po raz pierwszy wzięli w niej udział – za pośrednictwem Internetu – komendanci powiatowi i miejscy z całej Polski.

W dwudniowej naradzie, zorganizowanej w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, uczestniczyli Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gen. insp. Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji, kierownictwo polskiej Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Za pośrednictwem Internetu w odprawie wzięli też udział komendanci powiatowi i miejscy Policji – w sumie czterysta osób z całej Polski. Dzięki transmisji odprawy w czasie rzeczywistym mogli zobaczyć prezentacje wykorzystywane podczas narady oraz zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat stanu bezpieczeństwa. Wzięli też udział w czacie, który umożliwił zadawanie pytań na żywo. Takie rozwiązanie jest dobrym narzędziem w komunikacji wewnętrznej – skraca czas przepływu informacji i pozwala na ich pełne przedstawienie zainteresowanym.

Omawiane w czasie narady kwestie wiązały się przede wszystkim z podsumowaniem działalności Policji w I kwartale 2010 r. Analizowano wydatki, przestępczość kryminalną, działania służby prewencyjnej. Omawiano też stan realizacji kluczowych projektów teleinformatycznych w 2010 r. oraz przygotowania do EURO 2012.