Kurs CEPOL w Szkole Policji w Pile. „Bezzałogowe statki powietrzne (drony) - zagrożenia i szanse dla organów ścigania”

Data publikacji: 14.05.2018

W dniach od 15 do 18 maja 208 roku w Szkole Policji w Pile , realizowany będzie kurs CEPOL 100/2018 Unmanned Aerial Vehicles (drones) – threats & opportunities for LE tj. „Bezzałogowe statki powietrzne (drony) - zagrożenia i szanse dla organów ścigania”.

Uczestnikami szkolenia będą funkcjonariusze organów ścigania, organów ochrony bezpieczeństwa państwa, straży granicznej z 23 państw członkowskich Unii Europejskiej, państw stowarzyszonych oraz kandydujących. Zaproszeni Eksperci to doświadczeni funkacjonraiusze organów ścigania z państwa UE Włoch, Finlandii, Belgii, a także ENLETS (Spotkanie ekspertów Europejskiej Sieci Technologii Bezpieczeństwa), eksperci krajowi z Komendy Głównej Policji, WSPol, środowisk naukowo-badawchych, a także firm zajmujących się rozwojem technologii życia dronów i bezpieczeństwa ich wykorzystania.

Celem szkolenia jest poprawienie skutecznej reakcji organów ścigania na przestępcze użycie dronów. Zwiększenie wykorzystania systemów bezzałogowych statków powietrznych powietrznych do celów egzekwowania prawa, takich jak kontrola graniczna i operacje policyjne. Grupą docelową szkolenia są organy ścigania zainteresowane korzystaniem i niewłaściwym wykorzystaniem dronów w celach związanych z popełnianiem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.

Szkolenie będzie miało formę teoretyczno-praktyczną, w trakcie których uczestnicy nabędą wiedzę w poniżej wskazanych obszarach:

 • zidentyfikować regulacje prawne oraz problemy proceduralne związane ze stosowaniem bezzałogowych statków powietrznych w pracy policyjnej,

 • przeanalizować możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do poszukiwania osób zaginionych, pracy operacyjnej monitoringu ruchu drogowego i ochrony imprez masowych,

 • pogłębienie wiedzy na temat użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w pracy dochodzeniowo-śledczej i operacyjnej,

 • korzystać i obsługiwać bezzałogowe statki powietrzne na miejscu zbrodni

 • dzielić się wiedzą dotyczącą bezzałogowych statków powietrznych w międzynarodowych działaniach

 • Zrozumieć kontekst legislacyjny w Unii Europejskiej

 • Poszerzać wiedzę na temat możliwości i możliwości dronów w zakresie bezpieczeństwa

 • sprecyzować zagrożenia dot. bezpieczeństwa wynikające z używania dronów

 • lepiej zrozumieć sytuację rynkową i rolę branży dronów

 • analizować wpływ tej technologii na organy ścigania

 • mieć świadomość opłacalności użycia bezzałogowych statków powietrznych ważących do 25 kilogramów.


Źródło: Szkoła Policji w Pile

 

Pliki do pobrania