Etos, Etyka, Prawa Człowieka - spotkanie warsztatowe dla policjantów w służbie przygotowawczej

Data publikacji: 09.05.2018

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się spotkanie szkoleniowe dla policjantów po kursie podstawowym oraz po adaptacji zawodowej. Adepci uczestniczyli zarówno w wykładach, jak i warsztatach. Mieli także okazję usłyszeć kilka słów od Komendanta Wojewódzkiego, Kapelana, jak i innych doświadczonych oficerów, którzy udzielili rad oraz wskazówek.

Wczoraj (8.05.18) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się spotkanie szkoleniowe dla policjantów po kursie podstawowym oraz po adaptacji zawodowej. Przeprowadzono je w nowatorskiej formie, gdyż po części wykładowej odbył się warsztat, podczas którego policjanci mieli możliwość przepracowania w grupach ważnych dla nich treści. Dotyczyły one etyki, praw człowieka oraz mechanizmów psychologicznych, które powodują, że ludzie zachowują się tak, a nie inaczej, często automatycznie. Zdarza się, że kategoryzując ludzi według indywidualnych odczuć i preferencji - krzywdzimy ich.

Funkcjonariuszy przywitał Kapelan kujawsko-pomorskich policjantów ks. prałat Stanisław Kotowski, który podkreślił ogromną wagę tego zawodu, uświadamiając adeptom, że służba społeczeństwu jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, wymagającym szczególnego zaangażowania, wrażliwości i budowania dobrych relacji z drugim człowiekiem. Przedstawił także rolę duszpasterstwa policyjnego.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała przekazał adeptom swoje oczekiwania i wskazówki dotyczące codziennych obowiązków służbowych oraz sumiennego ich wykonywania. Życzył awansów i powodzenia w codziennej służbie.

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy udzielili rad dotyczących kreowania wizerunku instytucji poprzez zwrócenie uwagi na kulturę zachowania w kontakcie z drugim człowiekiem w myśl dewizy: „Traktuj drugiego tak, jak Ty sam byś chciał być potraktowany”. Dzielili się również własnymi doświadczeniami.

Ważny blok tematycznym podjął przedstawiciel Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji Bydgoszczy, a dotyczył on kształtowania właściwych postaw w służbie oraz wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów.

Informacje zwrotne uzyskane po szkoleniu pozwoliły stwierdzić, że nowa formuła i przekazane treści wpisały się w oczekiwania jej uczestników.

Kolegom i koleżankom życzymy powodzenia w codziennej służbie.