Szkolenie w Estonii w ramach programu Erasmus+

Data publikacji: 17.04.2018

W dniach 9-13 kwietnia 2018 r. w Paikuse w Estonii odbyło się spotkanie z udziałem policjantów Szkoły Policji w Katowicach w ramach projektu partnerskiego programu Erasmus+ pt. „Szkolenie i przygotowanie policjantów regionu Morza Bałtyckiego” (Łotwa, Litwa, Polska, Estonia) do korzystania z jednolitego modelu stosowania siły fizycznej.

Głównym celem tego projektu jest wypracowanie jednolitego i proporcjonalnego modelu stosowania siły fizycznej oraz technik interwencyjnych w ramach partnerstwa strategicznego pomiędzy litewskimi, łotewskimi, estońskimi i polskimi jednostkami szkoleniowymi. W trakcie wcześniejszych spotkań eksperci projektu – wytypowani wykładowcy szkół policyjnych z poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie przedstawiali swoje i wypracowywali wspólne propozycje programu szkolenia.

Tym razem spotkanie miało charakter warsztatów szkoleniowych, w trakcie których realizowane były zajęcia praktyczne wspólnie ze słuchaczami wszystkich krajów. Każdy kraj reprezentowany był przez czterech ekspertów projektu i sześciu słuchaczy. Podczas zajęć mogli oni poznać nowe ćwiczenia i techniki, jak również zapoznać się z ciekawymi metodami i formami prowadzenia zajęć. Szkolenie to było niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń oraz dzielenia się wiedzą i spostrzeżeniami istotnymi dla wypracowania modelu szkolenia policjanta w zakresie taktyki i technik interwencji. Szkołę Policji w Katowicach reprezentowali: podinsp. Adam Warecki, podinsp. Bartasz Głowacki, podinsp. Grzegorz Patrzek, podinsp. Mariusz Skucha, post. Przemysław Barzycki, post. Katarzyna Gawęda, post. Piotr Paluch, post. Marta Rużycka, post. Kamil Stanek i post. Maciej Urbanek.

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach