Gala konkursu plastycznego „Stok nie jest dla bałwanów”

Data publikacji: 05.04.2018

W czwartek 5 kwietnia br. w Policyjnym Centrum Edukacji Społecznej przy ul. Orkana 14 w Warszawie miała miejsce gala wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”. Gala stanowiła ostatnią odsłonę II edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, która została objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z inicjatywy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, została zorganizowana i przeprowadzona ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Akcja była kontynuacją działań podejmowanych w ubiegłym sezonie zimowym, jednak pod nową nazwą. Jej celem była poprawa bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich oraz promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach, a także upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Partnerami akcji byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja PZU.

W ramach części projektu adresowanej do dzieci i młodzieży Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wspólnie z Polskim Związkiem Narciarskim, Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Fundacją PZU zorganizowało konkurs plastyczny na zilustrowanie zasad Dekalogu FIS. Przedsięwzięcie adresowane do osób urodzonych w roku 2002 lub później, spotkało się z ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W konkursie wzięły bowiem udział 3.653 osoby, a do Komendy Głównej Policji wpłynęły 3.702 prace.

Spośród wszystkich nadesłanych prac jury konkursu wyłoniono 12 laureatów w trzech grupach wiekowych, którym przyznano 3 nagrody główne oraz 9 wyróżnień. Wśród zwycięzców znaleźli się:

 

Najstarsza grupa wiekowa (data urodzenia 2002-2006)

NAGRODA GŁÓWNA: Amelia Czerczer (lat 15)

WYRÓŻNIENIA: Monika Iwanicka (lat 16)

                           Roksana Paprzycka (lat 16)

                           Jan Wiecha (lat 13)

 

Średnia grupa wiekowa (data urodzenia 2007-2009)

NAGRODA GŁÓWNA: Anna Graczyk (lat 10)

WYRÓŻNIENIA: Maja Florek (lat 10)

                           Joanna Chorąży (lat 11)

                           Gabriel Gola (lat 10)

                            

Najmłodsza grupa wiekowa (data urodzenia 2010 i później)

NAGRODA GŁÓWNA: Elliot Polanski (lat 5)

WYRÓŻNIENIA: Anna Jarząbek (lat 8)

                            Nikola Glanowska (lat 6)

                            Michał Tischner (lat 8)

 

Jednocześnie jury konkursu postanowiło przyznać wyróżnienie specjalne, którego laureatem została Anna Siemska (lat 16).

Gala wręczenia nagród, upominków i dyplomów laureatom konkursu miała miejsce w Policyjnym Centrum Edukacji Społecznej. W uroczystości, którą prowadził Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor, obok laureatów i ich rodzin, uczestniczyła Zastępca Komendanta Głównego Policji Pani nadinsp. Helena Michalak wraz z Dyrektorem Biura Prewencji KGP insp. Dariuszem Minkiewiczem oraz zaproszeni goście i partnerzy: Naczelnik Wydziału do spraw Organizacji Policji i Straży Granicznej w Departamencie Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Renata Leoniak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Pani Jolanta Zabarnik-Nowakowska, Prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN Pani Zuzanna Podgórna wraz z Wiceprezesem Panem Jackiem Żabą oraz członkami zarządu dr Markiem Palikiem i Maciejem Kwiatkowskim.

Nagrody i upominki dla laureatów ufundowali: Komendant Główny Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017, Fundacja PZU, Polski Związek Narciarski oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. Przebieg uroczystości uświetnił pokaz chwytów karabinkiem SKS zaprezentowany przez funkcjonariuszy Kompanii Reprezentacyjnej Policji.

Na zakończenie gali wręczenia nagród Zastępca Komendanta Głównego Policji Pani nadinsp. Helena Michalak przekazała podziękowania przedstawicielom wszystkich podmiotów współpracujących z Policją podczas akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” oraz konkursu plastycznego „Stok nie jest dla bałwanów”, wręczając okolicznościowe ryngrafy.

Następnie laureaci wraz z rodzinami zostali zaproszeni do obejrzenia pokazu działań antyterrorystycznych Policji, przygotowanego przez funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz tresury psów służbowych, w wykonaniu przewodników z Wydziału Wywiadowczo - Patrolowego Komendy Stołecznej Policji.

Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia sprzętu bojowego wykorzystywanego przez funkcjonariuszy BOA KGP.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego „Stok nie jest dla bałwanów” za nadesłane prace! Zapraszamy do ponownego udziału w konkursie za rok. 

(Biuro Prewencji KGP / ig)

Film Gala konkursu plastycznGala konkursu plastycznego „Stok nie jest dla bałwanów”ego „Stok nie jest dla bałwanów”

Pobierz plik Gala konkursu plastycznGala konkursu plastycznego „Stok nie jest dla bałwanów”ego „Stok nie jest dla bałwanów” (format mp4 - rozmiar 32.04 MB)