KWP: Nowi policjanci w szeregach warmińsko - mazurskiej policji

Data publikacji: 29.03.2018

W obecności insp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, zaproszonych gości oraz swoich rodzin i przyjaciół, grono nowych funkcjonariuszy garnizonu warmińsko – mazurskiej policji uroczyście wypowiedziało rotę ślubowania. Teraz czeka ich półroczne szkolenie, po którym wrócą do swoich macierzystych jednostek.

Po kilkuetapowej procedurze, rywalizacji z kilkunastoma osobami o lepszy wynik i miejsce w rankingu, 20 najlepszych kandydatów oficjalnie rozpoczęło służbę w warmińsko-mazurskiej policji. Przypieczętowaniem ich decyzji podjętej kilka miesięcy temu, było dzisiejsze (29.03.2018) ślubowanie, które odbyło się na sali gimnastycznej w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przy ulicy 5. Wileńskiej Brygady AK. Było to pierwsze ślubowanie finalizujące zaplanowane na ten rok przyjęcia do służby. Kolejne odbędą się w lipcu, wrześniu i grudniu. Na tą chwilę planowane jest przyjęcie w 2018 roku łącznie 75 nowych policjantów garnizonu warmińsko – mazurskiego. Jednak ta liczba może jeszcze wzrosnąć, co uzależnione jest od decyzji podejmowanych przez Komendanta Głównego Policji.

W obecności m. in. Marcina Kuchcińskiego Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Piotra Grzymowicza Prezydenta Olsztyna, Jarosława Babalskiego pełnomocnika ds. administracji zespolonej i niezespolonej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz insp. Tomasza Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, jego zastępcy, komendantów powiatowych policji, kolegów starszych służbą i swoich najbliższych, nowi funkcjonariusze wygłosili słowa roty ślubowania.

Aby móc uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu nowo przyjęci musieli pozytywnie przejść wszystkie etapy rekrutacji. Osoby, które chcą wstąpić w szeregi policji, oprócz zdania testu z wiedzy ogólnej muszą wykazać się sprawnością fizyczną oraz doskonałym zdrowiem.

Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy w jednej z policyjnych szkół. Podczas szkolenia zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Funkcjonariusze, pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, nauczą się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie.

Najwięcej, bo aż 6 osób uzupełni skład etatowy Oddziału Prewencji Policji  w Olsztynie, o 2 funkcjonariuszy wzbogacą się  Wydział Konwojowy KWP, Komenda Miejska Policji w Olsztynie oraz Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie, po 1 osobie trafi do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, Komendy Powiatowej Policji w  Mrągowie, Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim, Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

(in/tm)