Spotkanie świąteczne służb MSWiA

Data publikacji: 27.03.2018

W Hotelu Łazienkowskim w Warszawie, dziś w Wielkim Tygodniu, spotkali się przedstawiciele służb podległych MSWiA, aby złożyć sobie świąteczne życzenia. W tym roku spotkanie wielkanocne przygotowała Służba Ochrony Państwa, dlatego honory gospodarza pełnił jej komendant gen. bryg. SOP Tomasz Miłkowski. Gościem honorowym był minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, który przybył na spotkanie wraz z sekretarzem stanu Jarosławem Zielińskim oraz z podsekretarz stanu Renatą Szczęch.

Policja reprezentowana była przez komendantów wojewódzkich Policji, dyrektorów biur w Komendzie Głównej Policji, kierownictwo Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Na czele policyjnej reprezentacji stał komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, wraz ze swoimi zastępcami: nadinsp. Heleną Michalak i nadinsp. Janem Lachem. Obecni byli przedstawiciele kierownictwa pozostałych służb MSWiA. Życzenia składali: minister Joachim Brudziński, wiceminister Jarosław Zieliński, nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant Służby Ochrony Państwa  gen. bryg. SOP Tomasz Miłkowski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski i komendant główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga. 

Jajka, symbol nowego życia i jeden z symboli Świąt Wielkanocnych, pobłogosławił biskup polowy Wojska Polskiego, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji gen. bryg. Józef Guzdek.  Świąteczne życzenia funkcjonariuszom złożył również prawosławny ordynariusz WP abp. Jerzy Pańkowski oraz ks. Tomasz Wigłasz, który zastępował ewangelickiego biskupa wojskowego Mirosława Wolę.

Życzenia kierowane były nie tylko do pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, ale również pod adresem ich najbliższych, którzy ponoszą duży ciężar służby.

(tekst i foto: P.Ost. Wydział Promocji Policji BKS KGP)