Uroczyste odsłonięcie tablic upamiętniających policjantów, którzy ponieśli śmierć na służbie

Data publikacji: 27.03.2018

26 marca br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablic epitafijnych policjantów, którzy ponieśli śmierć na służbie. Zostały one odnowione i odrestaurowane. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej dolnośląskiej Policji, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, funkcjonariusze i pracownicy Policji, podopieczni Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, a także przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, oraz inni zaproszeni goście.

Dzisiaj o godz. 12.00 w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic upamiętniających policjantów, którzy ponieśli śmierć na służbie. Dotychczasowe tablice zmieniły swój wygląd. Zostały odnowione i odrestaurowane. Umieszczono na nich Orła II RP, który został odwzorowany z Ogólnopolskiego Sztandaru Rodzina Policyjna 1939 roku.

Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem policyjnym z udziałem dowódcy uroczystości, asysty honorowej, pocztów sztandarowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Szkoły Podstawowej na 73 im. gen. Władysława Andersa we Wrocławiu.

W ceremonii udział wzięły rodziny policjantów, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak, a także Arcybiskup Józef Kupny.

Obecny był Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji - nadkom. Krzysztof Musielak oraz Kapelan dolnośląskiej Policji ks. Stanisław Stelmaszek. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni przedstawiciele innych służb, współpracujących z Policją, Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Pani Irena Zając, a także przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających w środowisku policyjnym, wiceprezydent Wrocławia Pan Wojciech Adamski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 73 im. gen. Władysława Andersa we Wrocławiu Pani Katarzyna Osieleniec - Moszczyńska oraz Grupa Rekonstrukcyjna Policjantów II RP.

Źródło: KWP we Wrocławiu