Wystawa "Policja w służbie Niepodległej" w Urzędzie Marszałkowskim

Data publikacji: 26.03.2018

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego otwarto wystawę "Policja w służbie Niepodległej". Wernisaż był okazją, by przypomnieć etos policyjnej służby i zasługi Policji dla Odrodzonej Rzeczypospolitej. Kilkadziesiąt archiwalnych fotografii przybliżyło samorządowcom obecnym na sesji Sejmiku, obraz Policji Państwowej funkcjonującej w okresie międzywojennym, właśnie na Podkarpaciu.

51. sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego poprzedziło otwarcie wystawy pod nazwą "Policja w Służbie Niepodległej". Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego przypomniał o obchodach jubileuszu stulecia odzyskania Niepodległości, w które wystawa znakomicie się wpisuje. Podkreślił istotną rolę Policji w kształtowaniu polskiej państwowości przed blisko stu laty..

Głos zabrał również Marszałek Województwa Władysław Ortyl, który podkreślił, jak ważne zadania ma współczesna Policja. Zaznaczył, że warto sięgać do historii tej formacji, bo wciąż jest mało znana, a bardzo interesująca. 

Mł. insp. Henryk Moskwa Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie zaprosił przedstawicieli władz samorządowych, w szczególności radnych Sejmiku, do poznawania historii przedwojennej Policji, tu utrwalonej na starych fotografiach. "Pragniemy upowszechniać wiedzę na temat dokonań policjantów - naszych poprzedników." - powiedział H. Moskwa. "Wielu z nich zasłużyło się w umacnianiu polskiej państwowości, wielu przelewało krew w obronie Ojczyzny."

Na wystawie przygotowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie, zaprezentowano fotografie i archiwalia przedstawiające działalność Policji Państwowej w okresie międzywojennym. W większości dotyczą policjantów z jednostek dawnych województw krakowskiego i lwowskiego, które dziś tworzą Podkarpacie. Archiwalne fotografie zostały pozyskane z muzeów, archiwów i instytucji kultury, głównie z naszego regionu.

To co łączy Policję międzywojenną i współczesną to chociażby kolor umundurowania. Uczestnicy wernisażu mogli przyjrzeć się granatowym mundurom dzisiejszych policjantów i tych sprzed kilkudziesięciu lat. Asp. Marcin Dziubak z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie wystąpił w zrekonstruowanym umundurowaniu aspiranta Policji Państwowej według wzoru z 1936 roku.

W przygotowanie wystawy zaangażowało się również Starostwo Powiatowe w Rzeszowie oraz Dyrekcja i nauczyciele z Liceum Ogólnokształcącego w Tyczynie. Z tą placówką, KWP w Rzeszowie od lat współpracuje. Młodzież z klas policyjnych, która dziś także gościła w urzędzie marszałkowskim, z sukcesami angażuje się w projekty związane z promocją policyjnej służby. Warto wspomnieć chociażby o zwycięskim udziale w ubiegłorocznej edycji konkursu "Policja w służbie historii" organizowanego przez KGP i IPN. 

 

MTR