Informacja o zamiarze zapoznania się z rozwiązaniami systemów służących do rejestracji audio-video z przebiegu służby funkcjonariuszy Policji

Data publikacji: 26.03.2018

Komenda Główna Policji zaprasza firmy do przedstawienia prezentacji systemów służących do rejestracji materiałów audio-video z przebiegu służby funkcjonariuszy Policji. Prezentowany system powinien być zbudowany w oparciu o kamery cyfrowe instalowane na umundurowaniu funkcjonariuszy oraz infrastrukturę informatyczną (serwerową) umożliwiającą gromadzenie zarejestrowanego przez kamery materiału audio-video przez okres min. 30 dni. System powinien być również wyposażony w oprogramowanie do zarządzania dowodami cyfrowymi – materiałem zarejestrowanym przy użyciu kamer. Oczekujemy systemu obsługującego od 10 do 300 kamer w jednej lokalizacji.

Prezentacja obejmować będzie wyłącznie kamery współpracujące z zewnętrznymi urządzeniami łączności lub posiadające wbudowany moduł umożliwiający transmisję obrazu „na żywo” (on-line).

W związku z powyższym wskazanym jest aby w prezentacji uwzględnione były wyłącznie warianty konfiguracji sprzętu, spełniające powyższe wymogi.

Prezentacja będzie trwać maksymalnie 55 minut i powinna się składać z trzech części:

  1. Prezentacja systemu oraz opis rozwiązania.

  2. Prezentacja urządzeń.

  3. Odpowiedzi na pytania.

 

Informacja o terminie i zasadach zgłoszeń do udziału w prezentacji

Zgłoszenia do udziału w prezentacji należy składać w formie wniosku stanowiącego załącznik nr 3, w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r., wysyłając pod nr faksu: (22) 60 118 46.

Prezentacje odbędą się w siedzibie Komendy Głównej Policji, Warszawa ul. Domaniewska 36/38. Termin rozpoczęcia prezentacji rozwiązań audio-video: począwszy od dnia 16 kwietnia 2018 r. (godz. 09:00).

Dokładny termin: dzień oraz godzina uczestnictwa zostanie przekazana poszczególnym Uczestnikom po weryfikacji zgłoszeń.
 

Profil uczestnika prezentacji

Komenda Główna Policji zaprasza do przesłania zgłoszeń do udziału w prezentacjach podmioty, które zrealizowały usługi i/lub dostawy w obszarze zgodnym z powyższym opisem, a w szczególności:

 

  • są producentem lub autoryzowanym dystrybutorem urządzeń audio-video oraz oprogramowania do rejestracji, gromadzenia i obróbki materiału audio-video,

  • prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe z obszaru rozwiązań audio-video i są dostawcami urządzeń.

 

Pliki do pobrania