"Bezpieczny Senior" - edycja 2018

Data publikacji: 23.03.2018

Wczoraj w ramach akcji pod nazwą „Bezpieczny Senior ” – edycja 2018, policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie przeprowadzili zajęcia warsztatowe z seniorami z powiatu krośnieńskiego. Funkcjonariusze opowiadali uczestnikom między innymi o sposobach unikania zagrożeń, sytuacjach kryzysowych, podstawowych elementach samoobrony i zasadach udzielania pomocy przedmedycznej. A wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych.

Podkarpacka Policja prowadzi program profilaktyczny pod nazwą „Bezpieczny Senior”.  W ramach tego programu Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Stowarzyszenie „Dla Równości” oraz Stowarzyszenie Miłośników Cergowej organizuje cykl zajęć warsztatowych pod nazwą „Bezpieczny Senior” - edycja 2018. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości seniorów w zakresie zagrożeń.

Wczoraj w  Domu Ludowym w Cergowej odbyło się spotkanie skierowane do seniorów mieszkających na terenie powiatu krośnieńskiego. Konferencję rozpoczęli Mirosława Widurek - Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości” oraz Adam Faustus - Prezes Stowarzyszenia Miłośników Cergowej. Następnie mł. insp. Piotr Kluz, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przywitał uczestników i przedstawił zgromadzonym tematykę spotkania.

Pierwszym prelegentem była  podkom. Monika Hędrzak, która  omówiła sposoby unikania zagrożeń w przestrzeni publicznej. Przekazała również informacje jakich sytuacji należy unikać, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Wyjaśniła sposoby działania przestępców w stosunku do osób starszych oraz przekonywała zgromadzonych do właściwych i bezpiecznych zachowań. Następnie mł. asp. Jerzy Ossoliński omówił sytuacje kryzysowe wraz sposobami reagowania na nie w świetle obowiązujących przepisów prawa. Wskazał tryby ścigania przestępstw. Wyjaśnił czym jest działanie w stanie wyższej konieczności i obrony koniecznej.

Spotkanie informacyjne zostało połączone z zajęciami praktycznymi z zakresu elementów samoobrony oraz podstaw udzielania pomocy przedmedycznej. Ćwiczenia te prowadzili instruktorzy Zespołu Szkoleniowo-Bojowego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie. Policjanci prowadząc zajęcia warsztatowe podkreślali fakt, że życie i zdrowie człowieka są największą wartością.

Warsztaty podsumował burmistrz Dukli - Andrzej Bytnar, który podziękował za udział w spotkaniu zarówno prelegentom, jak i uczestnikom zajęć. W spotkaniu udział wzięli także kom. Jerzy Szwast, Komendant Komisariatu Policji w Dukli, asp. Paweł Buczyński oraz Klaudyna Konarzewska z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Kolejne zajęcia warsztatowe „Bezpieczny Senior” - edycja 2018 odbędą się 5 kwietnia br. w miejscowości Krempna w powiecie jasielskim oraz 12 kwietnia br. w miejscowości Szczawne w powiecie sanockim. 

 

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie