Podziękowania dla policjantek i policjantów

Podziękowania gen. insp. Andrzeja Matejuka, Komendanta Głównego Policji, za udział w organizacji i przeprowadzeniu zabezpieczenia uroczystości żałobnych oraz pogrzebowych ofiar tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem.

 
 

 

Policjantki i Policjanci

 

Proszę przyjąć słowa najwyższego uznania i podziękowania za udział w organizacji i przeprowadzaniu zabezpieczenia uroczystości żałobnych oraz pogrzebowych ofiar tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Dziękuję za wzorową postawę, profesjonalizm i zaangażowanie podczas działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie tak trudnym dla Ojczyzny.

Był to i jest okres wytężonej pracy, ale dzięki Waszej - Koleżanki i Koledzy - postawie i zaangażowaniu uczestnicy oraz zaproszeni goście mogli godnie i bezpiecznie wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych.

Jestem dumny słysząc płynące pod adresem polskich Policjantek i Policjantów, słowa uznania za sprawność działania, doskonałą organizację i zdyscyplinowani. Jest dla mnie zaszczytem, że mogę stać na czele takiej formacji.

Policjantki i Policjanci,

w imieniu własnym i moich zastępców, pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować za wzorową służbę, aktywność, skuteczność podejmowanych działań i czynności, które wnoszą istotny wkład w budowanie dobrego wizerunku i prestiżu Policji. 

 

gen. insp. Andrzej Matejuk