Informacyjny Serwis Policyjny

Spektakl „Służba”

Zamieszczony Data publikacji 20.03.2018
Wielkimi brawami publiczność przyjęła spektakl „Służba”, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie. To opowieść o trudnych wyborach, służbie i odpowiedzialności za kraj i współobywateli. Wspaniała podróż przez historię polskiej Policji Państwowej. Spektakl w wykonaniu aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej, powstałej w Biurze Komunikacji Społecznej KGP, zainaugurował obchody jubileuszu 100-lecia powstania Policji.

Przedsięwzięcie zostało oficjalnie rozpoczęte przez insp. dr Marka Fałdowskiego - Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który w pierwszej kolejności powitał przybyłych gości: mł. insp. dr Iwonę Klonowską – Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej KGP, nadkom. Krzysztofa Musielaka – Dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP, Panią Mariolę Daszkiewicz-Konopczyńską, scenarzystkę i reżyserkę spektaklu, Pana Janusza Wiśniewskiego – przedstawiciela Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także Pana Jarosława Matłacha – Starostę Szczycieńskiego, mł. insp. Tomasza Bzymka – Komendanta Powiatowego Policji w Szczytnie oraz Pana Andrzeja Maternę – Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie. W swoim wystąpieniu Komendant-Rektor serdecznie powitał także młodzież, uczniów klas policyjnych z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie, nad którymi Uczelnia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie sprawuje patronat.

Pani Dyrektor insp. dr Iwona Klonowska w swoim wystąpieniu podkreśliła, że spektakl „Służba” jest integralną częścią „Koncepcji zintegrowanych działań polskiej Policji na poziomie centralnym, w ramach przygotowań i obchodów 100-lecia Policji w 2019 r.”. Będzie on prezentowany we wszystkich garnizonach Policji, a Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest pierwszą jednostką współorganizującą to szczytne przedsięwzięcie. 

Ponieważ projekt powstał przy współpracy Biura Historii i Tradycji Policji KGP, głos zabrał również Pan Dyrektor nadkom. Krzysztof Musielak, mówiąc o jednoczeniu środowiska policyjnego poprzez sztukę, tak, aby z naszej policyjnej tożsamości być dumnym, budując ją i przekazywać następcom, przyszłym policjantom.

Po przemówieniach nadszedł czas na sztukę. Spektakl „Służba” to dzieje policyjnej rodziny, historia Policji w pigułce. Opowieść jest linearna, a główny bohater – dziadek, sięgając do wydarzeń sprzed lat, prowadzi swoją wnuczkę i jej przyjaciół przez karty historii. Odkrywa przy tym rodzinne tajemnice, komentuje i wyjaśnia historię. Żeby uatrakcyjnić przekaz, w spektaklu wykorzystane były fragmenty filmów, inscenizacje i muzyka. Na scenie wystąpili aktorzy Amatorskiej Sceny Policyjnej: Marcin Mazurek w roli dziadka, Marcin Szymański jako ojciec, Wiktoria Makara jako Klara, bliźniaczki Gabriela i Aleksandra Dudzińskie - jako Ola, i Borys Malinowski w roli Miłosza.

Po spektaklu podziękowania i upominki otrzymali wszyscy aktorzy Amatorskiej Sceny Policyjnej, jak też osoby współorganizujące spektakl. Na zakończenie Pani Dyrektor insp. dr Iwona Klonowska wspólnie z Panem nadkom. Krzysztofem Musielakiem oraz Panią reżyser Mariolą Daszkiewicz-Konopczyńską wręczyli pamiątkowe odznaki kadrze WSPol zaangażowanej we współorganizację projektu.

(WSPol w Szczytnie / mw)

  • Spektakl „Służba”
  • Spektakl „Służba”
  • Spektakl „Służba”
  • Spektakl „Służba”
  • Spektakl „Służba”
  • Spektakl „Służba”
  • Spektakl „Służba”
  • Spektakl „Służba”
 
Tagi: historia
powrót
drukuj