Uroczyście otwarto Posterunki Policji w Polańczyku i Chorkówce

Data publikacji: 17.03.2018

Kolejne posterunki Policji pojawiły się na mapie województwa podkarpackiego. Posterunki Policji w Polańczyku i w Chorkówce już od stycznia służą mieszkańcom dwóch gmin w powiatach leskim oraz krośnieńskim. Wczoraj w uroczystości otwarcia posterunków udział wzięli Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach oraz Komendant Wojewódzki Policji mł.insp. Henryk Moskwa

Wczoraj, w Polańczyku symbolicznie otwarto posterunek Policji, który swoim działaniem obejmuje teren gminy Solina. Od stycznia, służbę w Polańczyku pełni 6 funkcjonariuszy.  Na potrzeby Policji został przebudowany i zmodernizowany budynek przy ul. Zdrojowej 2. Kilkanaście miesięcy temu rozpoczęto tam gruntowny remont i adaptację budynku. Także wczoraj symbolicznie rozpoczął swoje funkcjonowanie Posterunek Policji w Chorkówce, w powiecie krośnieńskim. Staraniem władz gminy Chorkówka i jej mieszkańców podjęto decyzję o utworzeniu posterunku. W ostatnich latach funkcjonował tam zespół dzielnicowych. Od początku roku, w Posterunku Policji w Chorkówce służbę pełni 7 funkcjonariuszy.

Dowódcą wczorajszych uroczystości był podkom. Jacek Pączek - Komendant Powiatowy Policji w Lesku, to jemu podlega nowo powstały posterunek w Polańczyku.

Gości przywitał  Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tych obiektów, w szczególności władzom samorządowym. Następnie Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, przekazał symboliczne klucze do posterunków w Polańczyku i Chorkówce, służącym tam policjantom i w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzięki przywracanym posterunkom, policjanci są bliżej mieszkańców i w ten sposób realnie podnoszą ich poczucie bezpieczeństwa.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście, a wśród nich Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Wójt Gminy Solina Adam Piątkowski oraz Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki. Wśród zaproszonych gości byli także insp. Małgorzata Borowik - Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz kapelan podkarpackich policjantów ksiądz Marek Buchman. Budynek, w którym pracować będą policjanci z Polańczyka, poświęcili ksiądz  Kazimierz Kaczor - duszpasterz krośnieńskiej Policji oraz proboszcz w Polańczyku ksiądz Wojciech Szlachta

Uruchomienie posterunków było wspólną inwestycją Policji i samorządów lokalnych, a przywrócone Posterunki Policji w Polańczyku i Chorkówce są odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Posterunki są kolejnymi odtworzonymi w województwie podkarpackim. Do tej pory przywrócono sześć posterunków: w Korczynie, Wiśniowej, Kamieniu, Ulanowie, Jasienicy Rosielnej i Niebylcu.