Otwarcie nowych pracowni laboratoryjnych

Data publikacji: 16.03.2018

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach uroczyście otworzył 2 nowe pracownie laboratoryjne. Pomieszczenia te zostały wyposażone w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt wart ponad 1 600 000 złotych. Większość środków została pozyskana w ramach projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, 15 marca, odbyła się konferencja pn. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzie dialogu ze społeczeństwem”.

W tym dniu Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Wojewódzki Policji insp. Jarosław Kaleta oraz Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak otworzyli 2 nowe pracownie laboratoryjne.

Pierwsza z nich to Pracownia Badań Informatycznych, która jest odpowiedzią na nowe zagrożenia związane z cyberprzestępczością. Sprzęt i oprogramowanie o łącznej wartości 80 000 złotych umożliwi policjantom szybkie i efektywne zwalczenie przestępczości internetowej. Dodatkowe 70 000 złotych przeznaczono na zakup kolejnego sprzętu. Pozwoli to na ograniczenie kosztownego udziału biegłych zewnętrznych.

Z kolei Pracownia Antroposkopii, została utworzona w ramach Zespołu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Laboratorium Kryminalistycznego. Pomoże ona funkcjonariuszom w odtwarzaniu wyglądu osób, sporządzaniu portretów poszukiwanych i zaginionych, odtwarzaniu wyglądu utraconej biżuterii oraz wykonywaniu progresji wiekowej.

Dodatkowo w ramach projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” pozyskano specjalistyczny sprzęt służący do identyfikacji narkotyków. Na ten cel przeznaczono blisko 1 500 000 złotych. Zakupiono m. in. 10 mobilnych urządzeń do szybkiej identyfikacji narkotyków oraz 5 mikroskopów cyfrowych. W ten sprzęt wyposażono nie tylko Pracownię Chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Opolu, lecz również powiatowe jednostki Policji.

Projekt „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020, realizowany jest od 2015 r. Projektem objęte są służby kryminalne oraz pionu prewencji po obu stronach granicy polsko-czeskiej.