Panel konferencyjny dotyczący problematyki Ochrony Praw Człowieka i zwalczania mowy nienawiści

Data publikacji: 14.03.2018

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zorganizowali specjalny panel konferencyjny dotyczący ochrony Praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania dyskryminacji i zwalczania przestępczości z nienawiści. W sali szkoleniowej Oddziałów Prewencji Policji we Wrocławiu zaproszeni przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka policjanci z komend powiatowych i miejskich dolnośląskiej Policji oraz eksperci omawiali pojawiające się w przestrzeni publicznej problemy i zagrożenia bezpieczeństwa związanego z wielokulturowością społeczeństwa.

Panel konferencyjny, który odbył się 28 lutego br., otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, który podkreślił wysoką rangę zadań Policji dolnośląskiej na rzecz bezpieczeństwa osób wywodzących się z mniejszości religijnych, narodowych i etnicznych oraz wszystkich obywateli naszego regionu. W trakcie spotkania głos zabrała Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych Pani Justyna Matkowska, Pani dr Katarzyna Jędrzejczyk - Kuliniak z Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, Przedstawiciel Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu Pan Piotr Mąkosa, Pan Tymon Kubacki z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, gdzie prowadzony jest program „Stop Mowie Nienawiści”. Program ten jest dedykowany zarówno młodzieży szkolnej, jak i społecznościom lokalnym Wrocławia, a jego elementem jest zarówno edukacja antydyskryminacyjna jak i usuwanie mowy nienawiści z przestrzeni miejskiej.

Raport z działań dolnośląskiej Policji w obszarze przestępczości popełnianej z nienawiści przedstawił Wojewódzki Koordynator ds. zwalczania przestępczości z nienawiści z Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Moderator panelu i jego organizator - podinsp. Barbara Lorenc Żelisko - Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka podziękowała ekspertom za podniesienie poziomu wiedzy i świadomości funkcjonariuszy dolnośląskiej Policji w obszarze przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści i wszelkim formom dyskryminacji. Całość przedsięwzięcia spotkała się z pozytywnym przyjęciem przez uczestników i ich dużym zainteresowaniem.

(KWP we Wrocławiu / mw)