Kontynuacja doskonalenia zawodowego z zakresu kryminalistycznego badania miejsca katastrofy

Data publikacji: 14.03.2018

Za nami pierwsza tegoroczna edycja doskonalenia zawodowego z zakresu kryminalistycznego badania miejsca katastrofy/wypadku w ruchu lądowym lub powietrznym. Uczestniczyli w niej funkcjonariusze Policji garnizonu małopolskiego, zaplanowani do realizacji zadań na miejscu katastrofy, w wyniku której nastąpiła śmierć, obrażenia ciała wielu osób lub szkoda w mieniu w wielkich rozmiarach.

Ponadto, w doskonaleniu zawodowym udział wzięli przedstawiciele Prokuratury Krajowej Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie, Prokuratury Rejonowej w Krakowie – Nowa Huta, Prokuratury Rejonowej w Bielsku Białej – Południe oraz Prokuratury Rejonowej w Żywcu.

Czynności przeprowadzane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych w ramach kryminalistycznego badania miejsca katastrofy kolejowej oraz zagadnienia z obszaru współdziałania zespołu oględzinowego z jej przedstawicielami omówił Członek Stały Komisji Benedykt Kumielski – Koordynator Oddziału w Poznaniu.

Zajęcia teoretyczne z zakresu prowadzonych czynności oraz współpracy z zespołem oględzinowym Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych zrealizował Jerzy Girgiel - członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w terenie, podczas których można było przećwiczyć oględziny miejsca zdarzenia o złożonym charakterze organizacyjnym, w tym przypadku katastrofy lotniczej. Cennym doświadczeniem była wymiana informacji i współpraca funkcjonariuszy Policji oraz przedstawicieli prokuratury z udziałem członka PKBWL. Wysokie oceny zyskały zajęcia realizowane przez wykładowców: podinsp. Zbigniewa Bogusza, podinsp. Krzysztofa Sawickiego, kom. Pawła Leśniewskiego, st. asp. Małgorzatę Krzyżan, asp. Marcina Mańczaka z Zakładu Służby Kryminalnej oraz podinsp. Ewy Mańki z Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. Podczas prowadzonych przez nich zajęć zostały omówione przykłady realizowanych czynności służbowych w ramach postępowań przygotowawczych dotyczących katastrof.

Prowadzący zajęcia podkreślali wyjątkowy profesjonalizm i zaangażowanie uczestników, za co podziękowali przy okazji wręczania zaświadczeń ukończenia szkolenia.

Źródło: Szkoła Policji w Pile