Seminarium pt. „Aspekty prawne i praktyczne wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w Policji”

Data publikacji: 14.03.2018

W Szkole Policji w Katowicach w dniach 12 – 13 marca 2018 r. odbyło się seminarium szkoleniowe zorganizowane przez kadrę dydaktyczną Zakładu Wyszkolenia Specjalnego seminarium szkoleniowe pt. Aspekty prawne i praktyczne wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w Policji.

Uczestnikami seminarium byli policjanci z Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Centralnego Biura Śledczego Policji, Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, Komend Miejskich Policji w Katowicach i Gliwicach, Szkoły Policji w Katowicach oraz przedstawiciele Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo - Wschodniej Politechniki Śląskiej i Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach. W drugim dniu seminarium na terenie hali widowiskowo - sportowej „Gliwice” w Gliwicach odbyła się część praktyczna. Uczestnicy zostali zapoznani z pracą operatorów oraz techniczno-nawigacyjnymi możliwościami wykorzystania dronów. Seminarium zakończyło się wręczeniem przez Komendanta Szkoły Policji insp. dr Rafała Kochańczyka pamiątkowych certyfikatów uczestnikom. Nadzór nad przebiegiem seminarium sprawował kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego mł. insp. Tomasz Stechnij, odpowiedzialnymi za organizację byli podinsp. Andrzej Wilisowski i podkom. Paweł Sitko – nauczyciele policyjni Zakładu Wyszkolenia Specjalnego.

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach