Informacyjny Serwis Policyjny

Wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem – handlem ludźmi

Zamieszczony Data publikacji 14.03.2018
Dzisiaj, 14 marca br., ulicami Radomia przejeżdża czerwony, dwupiętrowy autobus londyński. Jego obecność jest elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi (współczesnego niewolnictwa).

Kampanię tę organizuje Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacją La Strada, Armią Zbawienia, polską Policją, Strażą Graniczną oraz przy wsparciu Urzędu Miasta Radomia.

Od 10.00 mieszkańcy Radomia i przedstawicieli mediów zapraszani są do zwiedzania autobusu stojącego pod Urzędem Miejskim w Radomiu (Plac Corazziego). O 12:30 zainaugurowano oficjalną część kampanii - przedstawienie teatru ulicznego oraz przemówienia organizatorów (również Plac Corazziego) na temat projektu: Zastępca Ambasadora Wielkiej Brytanii - David Reed, Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski.

O godzinie 15.30 autobus kampanijny przemieścił się na Plac Konstytucji, gdzie będzie zaparkowany do godziny 19.00. Przez cały czas autobus będzie otwarty dla przechodniów.  

Celem akcji jest podnoszenie świadomości społecznej oraz ochrona potencjalnych ofiar przed różnymi formami wykorzystywania składającymi się na współczesne niewolnictwo - handel ludźmi. Jest to zagrożenie, które czyha zarówno w Polsce jak i w sytuacjach, gdy ktoś decyduje się na wyjazd do innego kraju, np. w poszukiwaniu zatrudnienia.

Zwalczanie przestępczości współczesnego niewolnictwa jest od kilku lat jednym z głównych priorytetów rządy brytyjskiego. Od momentu przyjęcia nowej Ustawy o Współczesnym Niewolnictwie w 2015 roku, zarówno administracja jak i służby brytyjskich organów ścigania starają się nieustająco podnosić efektywność działań mających na celu zwalczanie tego okrutnego procederu. Mając na uwadze charakterystykę zjawiska, walka ta prowadzona jest na wielu płaszczyznach (ściganie przestępców, działania prewencyjne, pomoc ofiarom Handlu Ludźmi). Działania w Polsce podejmowane są we współpracy z polskim rządem (MSWiA, Policja, Straż Graniczna), jak i Fundacji (La Strada, Armia Zbawienia). 

W autobusie będzie można zasięgnąć informacji na temat zagadnień związanych z nandlem ludźmi i współczesnym niewolnictwem oraz otrzymać materiały informacyjne. Obecni będą przedstawiciele wielu instytucji, zarówno polskich (MSWiA, Policja, Straż Graniczna, Fundacja La Strada, Armia Zbawienia) jak i brytyjskich (Ambasada Brytyjska, National Crime Agency - agencja do spraw walki z poważną przestępczością, Gangmasters and Labour Abuse Authority - agencja do spraw walki z nadużyciami w pracy).

Zapraszamy również uczniów szkół podstawowych, których chętnie zaprosimy do autobusu w dniu trwania kampanii. W autobusie będą mogli otrzymać materiały informacyjne oraz porozmawiać z przedstawicielami instytucji z obu państw.

W ramach akcji organizowane są warsztaty dla pracowników służb, które zajmują się pomocą osobom szczególnie narażonym na tego typu zagrożenia (pracownicy urzędu pracy, pomocy społecznej, itp.). Warsztaty te odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radomia i będą prowadzone  wspólnie przez wszystkich partnerów kampanii, co pozwoli na przekazanie szerokiego spektrum informacji przydatnych w codziennej pracy uczestników warsztatów.

Osoby, które chciałyby uzyskać więcej informacji na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi albo mają obawy, że same, bądź ich bliscy lub znajomi mogli stać się ofiarami tego przestępstwa, mogą kontaktować się z:

 • Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla ofiar handlu ludźmi (w całości finansowanym z budżetu państwa, ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) pod numerem 22 628 01 20  (adres mailowy info@kcik.pl
 • Fundacją przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu La Strada:  22 628 99 99
 • Przestępstwa można także zgłaszać na Policji pod dedykowanym numerem zaufania: 664 974 934 lub mailowo na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl

Osoby, które chciałyby, aby bezpłatnie sprawdzono im ofertę pracy i warunki zatrudnienia oraz chciałyby uzyskać wsparcie przed wyjazdem, w trakcie oraz po wyjeździe, mogą skorzystać z Punktu Weryfikacji Ofert Pracy prowadzonego przez polską Armię Zbawienia w ramach Przeciwdziałania Współczesnemu Niewolnictwu: telefon 574 482 744, e-mail: weryfikacja.pracy@armia-zbawienia.pl

Na oficjalnym profilu Ambasady Brytyjskiej w Warszawie na platformie facebook dostępny jest krótki film opisujący założenia kampanii ►

(Biuro Kryminalne KGP/ mw)

 

 

 • Wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem
 • Wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem
 • Wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem
 • Wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem
 • Wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem
 • Wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem
 • Wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem
 • Wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem
 • Wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem
 • Wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem
 • Wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem
 • Wizyta londyńskiego autobusu informującego o zagrożeniach związanych ze współczesnym niewolnictwem
 
powrót
drukuj