Drony w Policji – seminarium szkoleniowe

Data publikacji: 12.03.2018

W dniach 12-13 marca 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach odbywa się seminarium szkoleniowe pt. „Aspekty prawne i praktyczne wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w Policji”.

Uczestnikami seminarium są policjanci z Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Centralnego Biura Śledczego Policji, Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, komend miejskich Policji w Katowicach i Gliwicach, Szkoły Policji w Katowicach oraz przedstawiciele Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Wschodniej Politechniki Śląskiej i Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach.

Seminarium w pierwszym dniu obejmuje część teoretyczną, w której uczestnicy zapoznają się z uwarunkowaniami prawnymi użytkowania dronów, techniczno-nawigacyjnymi aspektami ich funkcjonowania oraz systemem szkolenia operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Nadzór nad przebiegiem seminarium sprawuje kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego mł. insp. Tomasz Stechnij, odpowiedzialnymi za organizację są podinsp. Andrzej Wilisowski i podkom. Paweł Sitko – nauczyciele policyjni Zakładu Wyszkolenia Specjalnego.

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach