XXVIII Rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Data publikacji: 12.03.2018

W dniach 07-09 marca 2018 r. przeprowadzona została kolejna rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). W trakcie trzydniowej operacji policjanci XXVIII zmiany JSPP zastąpili wracających po blisko dziesięciu miesiącach służby funkcjonariuszy XXVII zmiany JSPP. Jednostka składa się z 95 policjantów i policjantek wyselekcjonowanych podczas kilku etapów naboru i przeszkolonych w zakresie realizacji zadań w ramach kontyngentów policyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki miejsca pełnienia służby i zadań mandatowych misji.

Do zadań Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Kosowie należy m. in. pomoc przy rozwoju i wzmacnianiu wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomaganie lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głównymi zadaniami Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie są: bezpośrednie zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez patrolowanie miejsc zagrożonych, w razie masowych naruszeń porządku i bezpieczeństwa działania w pododdziale zwartym oraz realizacja, na zlecenie władz misji i sądów, zatrzymań zbrodniarzy z czasów konfliktu w Kosowie. W celu sprostania tym obowiązkom, zgodnie z porozumieniami zawartymi z misją EULEX, polska Policja wystawiła do służby jednostkę zdolną do realizacji zadań zarówno z zakresu kontroli tłumu i zamieszek (CRC – Crowd and Riot Control), jak również z zakresu specjalnej taktyki i uzbrojenia (SWAT – Special Weapon and Tactics).

Polscy policjanci stanowią największą liczebnie grupę wchodzącą w skład misji EULEX Kosowo. Za profesjonalizm i zaangażowanie w działaniach polscy policjanci otrzymują bardzo wysokie oceny od władz misji.

Od wielu lat w czołówce liczby funkcjonariuszy, którzy przechodzą proces rekrutacji do służby w Kosowie, są policjanci z garnizonu śląskiego. W składzie nowej rotacji znajduje się ośmiu funkcjonariuszy z jednostek podległych i komórek organizacyjnych KWP w Katowicach.

W ramach rotacji, Jednostkę Specjalną Polskiej Policji w Kosowie wizytowali również przedstawiciele kierownictwa Policji: nadinsp. Krzysztof Justyński – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, insp. Kamil Bracha – Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, mł. insp. Mariusz Żurawski – Z-ca Dyrektora Biura Logistyki Policji, kom. Marek Dzierżęga – Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP, podkom. Krzysztof Błesznowski – Naczelnik Wydziału Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej BLP.

Wizyta delegacji była związana m.in. z przewidywanymi zmianami w planie operacyjnym i obecnej strukturze misji i JSPP, które są spowodowane przedłużeniem mandatu misji EULEX. Ponadto, delegacja zapoznała się szczegółowo ze specyfiką miejsca i charakterem służby pełnionej przez polskich funkcjonariuszy w ramach misji. Podczas wizyty przedstawiono również bieżące potrzeby w zakresie wyposażenia jednostki w specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zadań w trudnych warunkach pełnienia służby poza granicą kraju.

(BMWP KGP)