Plutony prewencji na poligonie

Data publikacji: 05.03.2018

Przy kilkunastostopniowym mrozie przedstawiciele średniej kadry dowódczej Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji prowadzili ćwiczenia poligonowe w ramach szkolenia w słupskiej Szkole Policji. Tylko w tej placówce w kraju realizowane są szkolenia dla tych formacji prewencyjnych.

Kilkutygodniowe kursy specjalistyczne adresowane są w głównej mierze do funkcjonariuszy oddziałów, samodzielnych pododdziałów i nieetatowych pododdziałów prewencji Policji zajmujących stanowiska służbowe dowódcy drużyny, dowódcy plutonu, zastępcy dowódcy kompanii i dowódcy kompanii oraz do policjantów przewidywanych do objęcia wspomnianych stanowisk.
Celem szkolenia jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu dowodzenia pododdziałem oraz dobieranie odpowiedniej taktyki działania adekwatnej do dynamicznie zmieniającej się sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa interweniujących policjantów.

Szkolenie jest także dobrą okazją aby udoskonalić i utrwalić wiedzę z zakresu formowania i manewrowania szykami policyjnymi z jednoczesnym wykorzystaniem i użyciem środków przymusu bezpośredniego.
Swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem dzielą się z uczestnikami kursu nauczyciele stowarzyszeni z pododdziałów zwartych: podkom. Maciej Miszczak - SPPP Płock, asp.szt. Grzeorz Korba - OPP Lublin oraz st.asp. Tomasz Drywa - OPP Gdańsk.
Zajęcia na tego rodzaju szkoleniach trwają trzy tygodnie i podzielone jest na dwa główne bloki tematyczne - dowodzenie i realizację działań zespołowych. Policjanci poznają filozofię i teorię dowodzenia oraz aspekty prawne działania pododdziałów zwartych Policji. W trakcie zajęć omawiane jest także użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego.

Jakość opracowanych materiałów weryfikowana jest podczas symulacji działań pododdziałów zwartych przywracających naruszony porządek prawny, które odbywają się na poligonie. W takcie ćwiczeń wykorzystywane są między innymi ręczne granaty gazów łzawiących i broń gładkolufowa.