IV Ogólnopolskie Zawody Narciarskie dla funkcjonariuszy Policji

Data publikacji: 05.03.2018

Na terenie Stacji Narciarskiej Czorsztyn – Ski w Kluszkowcach w dniach 5 - 6 marca 2018 roku rozgrywane są IV Ogólnopolskie Zawody Narciarskie dla funkcjonariuszy Policji. Zawody objęte są patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka.

Policja jako instytucja nowoczesna szybko reaguje na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz potencjalne zagrożenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków w zakresie zapewnienia również bezpieczeństwo na terenach zorganizowanych terenów narciarskich. W tym zakresie prowadzona jest również współpraca międzynarodowa czego przykładem były polsko-włoskie patrole narciarskie pełnione w lutym br. w rejonie Trydentu-Górnej Adygi w okolicach miejscowości Moena oraz miejscowości Madonna di Campiglio.

Z podejmowaniem działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich wiąże się potrzeba ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności policjantów - narciarzy. Stąd też inicjatywa corocznej weryfikacji ich umiejętności w duchu sportowej rywalizacji poprzez organizację Ogólnopolskich Zawodów Narciarskich dla funkcjonariuszy Policji. W tym roku jest to już czwarta edycja. Zawody organizowane są przez Biuro Prewencji KGP we współpracy ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego i Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zawody odbywają się na terenie Ośrodka Narciarskiego Czorsztyn – Ski w Kluszkowcach.

W dzisiejszym uroczystym otwarciu zawodów, które prowadził mł. insp. Robert Kumor – Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP udział wzięli: Prezes SITN Pani Zuzanna Podgórna i dr Marek Palik i Maciej Kwiatkowski – członkowie zarządu oraz Rafał Głowacki – instruktor wykładowca SITN.

W zawodach rywalizuje 36 policjantów z garnizonów: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i stołecznego. W zawodach uczestniczą również reprezentanci Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji, albowiem policjanci tych specjalistycznych komórek organizacyjnych Policji również muszą posiadać umiejętności w tym zakresie.

W ramach zawodów rozgrywane zostaną trzy konkurencje:

  • „Spacer Narciarza” - polegający na pokonaniu na nartach wyznaczonej trasy z plecakowym zestawem ratunkowym oraz z akią dla pokrzywdzonego (w tej roli wykorzystany zostanie fantom) i przetransportowaniu go do miejsca docelowego.
  • Slalom Gigant;
  • Test Wiedzy - obejmujący problematykę organizacji i pełnienia służby patrolowej, w tym na zorganizowanych terenach narciarskich;

Podczas zawodów prowadzona jest klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa. Dla  zwycięzców poszczególnych konkurencji przewidziano puchary ufundowane przez Komendanta Głównego Policji. Natomiast dla zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej zostały przewidziane również nagrody motywacyjne w formie pieniężnej.

Po wczorajszej odprawie technicznej, dziś, 05.03.br., na stoku rozegrane zostaną dwie konkurencje terenowe: „Spacer Narciarza” i Slalom Gigant.

(Biuro Prewencji KGP / zdjęcia: Andrzej Chyliński Policja 997/ mw/ mg)