Uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego oraz odznak 25-lecia NSZZ Policjantów

Data publikacji: 28.02.2018

W Sali Konferencyjnej Ordynariatu Polowego odbyła się uroczystość wręczenia medali Gloria Intrepidis et Animi Promptis i Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przyznanych przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka oraz odznak 25-lecia NSZZ Policjantów. Jednym z wyróżnionych był bp Józef Guzdek, delegat ds. Duszpasterstwa Policji. Medalami i odznakami wyróżniono również policjantów zasłużonych dla NSZZ Policji. Uhonorowano także najstarsze pokolenie policjantów i pracowników policji, którzy w okresie PRL inicjowali zakładanie związków zawodowych, za co spotkały ich represje.

Uroczystość z udziałem m. in. I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka oraz zaproszonych gości odbyła się w gmachu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie.

Biskup polowy odznaczył kilkunastu policjantów medalami „Milito pro Christo”, „Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki”, wręczył także medale i dyplomy „Gloria Intrepidis et Animi Promptis”. Wśród wyróżnionych znaleźli się m. in. Dyrektor Gabinetu KGP mł.insp. Sławomir Litwin, Rzecznik Prasowy KGP mł.insp. Mariusz Ciarka oraz  stołeczni policjanci, w tym trzech braci, z których dwaj asp. sztab. Robert Bojarski i asp. Paweł Bojarski służą w Komendzie Stołecznej Policji, a trzeci w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce. Medalem przyznawanym przedstawicielom służb mundurowych dających odważne świadectwo wartościom takim jak prawda, bohaterstwo i sprawiedliwość uhonorowano również dowódcę Kompanii Reprezentacyjnej Policji nadkom. Romana Maciejewskiego.

Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia z okazji 25-lecia NSZZ Policjantów funkcjonariuszom i osobom, które wspierają działalność związku. Wśród uhonorowanych byli policjanci Kompanii Reprezentacyjnej Komendy Stołecznej Policji.

Jednocześnie Stowarzyszenie „Godność” postanowiło przyznać odznaki z okazji 35-lecia ruchu reformatorsko-związkowego. Stowarzyszenie pielęgnuje i rozpowszechnia tradycje oraz historię reformatorskiego ruchu funkcjonariuszy z roku 1981. Wśród wyróżnionych był Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Jak podkreślił Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji medale wręczone w roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości to przypomnienie i wyrażenie wdzięczności nie tylko za skuteczność działań funkcjonariuszy, ale również ich wrażliwość.

Przedstawiciele związku odznaczyli także wieloletniego fotografa i dokumentalistę Marka Krupę, współpracującego z Ordynariatem Polowym.

Podczas uroczystości obecny był pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Komendant Stołeczny Policji  nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc oraz ks. Jan Kot, kapelan Komendy Głównej Policji. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy.

(Źródło: Ordynariat Polowy, foto: Marek Krupa Gabinet KGP, Krzysztof Stępkowski Ordynariat Polowy)