„Rodzina online? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych” - konferencja naukowa

Data publikacji: 24.02.2018

Wczoraj, w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyła się konferencja naukowa „Rodzina online? Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”. Prelegentami byli przedstawiciele służb mundurowych, szkolnictwa wyższego oraz pracownicy poradni terapeutycznych. W konferencji wzięli udział rodzice, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni, przedstawiciele wydziałów edukacji, profilaktycy, a także członkowie stowarzyszeń działających na rzecz dzieci i młodzieży.

Przybyłych gości powitał Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin, Rafał Czupryk, a konferencję uroczyście zainaugurowała Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Pierwszą prelegentką była dr Barbara Przywara z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która przedstawiła problematykę mediów społecznościowych. Przekonywała, że wszechobecne już dzisiaj media zdają się sterować umysłami. Podkreślała, jak ważna jest ochrona dzieci przed niekorzystnym wpływem mediów i sugerowała, że dobrym rozwiązaniem jest ograniczenie dzieciom dostępu do mediów. Dr Przywara omówiła także pojęcie „demencji cyfrowej”, jako zagrożenia we współczesnym świecie, również dla dorosłych użytkowników treści cyfrowych. Tłumaczyła, że nowe technologie mogą doprowadzić do stopniowej degradacji umysłu, gdyż w sytuacji braku mobilizujących, stymulujących go treści, dochodzi do stopniowego zaniku pamięci.

Kolejną prelegentką była Dominika Wąsik, przedstawicielka Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Krakowie, która przedstawiła przybyłym zagrożenie, jakim są gry komputerowe oparte na scenach przemocy i terroru. Prelegentka przedstawiła krótkie fragmenty jednej z gier, która cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży. Fragmenty te były przesycone wulgarnym językiem i przemocą fizyczną. Sam scenariusz gry oparto m.in. na wcieleniu się w rolę mordercy, który maltretuje swoje ofiary wybierając do tego narzędzia.  Prelegentka zwróciła uwagę na istnienie tego typu gier komputerowych i kategoryczne zakazywanie dzieciom korzystania z nich.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, podinsp. Piotr Szymański, Naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP. Swoją prelekcję rozpoczął od przedstawienia analizy przestępczości w wirtualnym świecie. Wynikało z niej, że połowa przestępstw popełnianych w sieci to oszustwa internetowe, natomiast druga połowa, to przestępstwa związane z uporczywym nękaniem wśród osób małoletnich i nieletnich. Funkcjonariusz podkreślał, że dzieci i młodzież nie są świadome, że popełniają czyn zabroniony, że mogą zrobić komuś krzywdę. Mówił o mowie nienawiści w sieci, wspominał także o przestępstwach na tle narodowościowym i rasowym. Podkreślał, że my, dorośli, przede wszystkim powinniśmy dbać o kulturę w sieci, żeby dać dzieciom i młodzieży wzór poszanowania godności drugiego człowieka.

Ostatnim prelegentem był Marcin Mołoń z Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznego SELF w Rzeszowie, który przedstawił zagadnienie rzeczywistości online. Udzielił przybyłym szeregu wskazówek, w jaki sposób wyznaczać dzieciom granice w korzystaniu z Internetu. Tłumaczył, jak rozmawiać na ten temat z dziećmi.

W konferencji uczestniczyli także policjanci z Komend Miejskich i Powiatowych z Województwa Podkarpackiego oraz z Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, rodzice, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni, przedstawiciele wydziałów edukacji, profilaktycy oraz członkowie stowarzyszeń działających na rzecz dzieci i młodzieży.

 

 

/epk