„Mobilne laboratoria” trafiły do dolnośląskich policjantów – zakup sprzętu możliwy był w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Polska - Saksonia oraz Republika Czeska - Polska

Data publikacji: 22.02.2018

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie dotychczasowej realizacji projektów flagowych dolnośląskiej Policji oraz przekazanie nowo zakupionych urządzeń - analizatorów Ramana, które będą służyły m. in. do zwalczania przestępczości narkotykowej. Kilkanaście „mobilnych laboratoriów” trafiło już do funkcjonariuszy, którzy w tym zakresie, na co dzień, prowadzą działania w strefie przygranicznej województwa dolnośląskiego. Urządzenia zostały zakupione w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Polska - Saksonia oraz Republika Czeska - Polska, a koszty poczynionych zakupów to ponad 2,6 mln zł.

Wczoraj we Wrocławiu odbyło się spotkanie poświęcone projektom flagowym realizowanym przez dolnośląską Policję, a dofinansowanym w ramach Programu Współpracy Interreeg. To dwa projekty: „Drugstop -  transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” – projekt realizowany przez policję polską i czeską oraz  „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko – niemieckim".

Podczas spotkania Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp. Andrzej Łuczyszyn podsumował dotychczasową realizację obu projektów. Komendant zwrócił szczególną uwagę, że podjęte w tym zakresie działania mają przede wszystkim zwiększyć skuteczność  Policji w zwalczaniu przestępczości narkotykowej w strefie przygranicznej. Pomocne w tym na pewno będą nowo zakupione narzędzia, które posłużą do szybkiej identyfikacji zabezpieczanych po obu stronach granicy narkotyków, jak również nowa forma działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, a wykorzystujących materiały edukacyjne oraz aplikację „Drugstop”.

Następnie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – insp. Andrzej Łuczyszyn przekazał nowo zakupione urządzenia przedstawicielom Komend Powiatowych Policji garnizonu dolnośląskiego, które na co dzień będą wykorzystywane w strefach przygranicznych.

Łącznie zakupionych zostało:

 • 17 analizatorów Ramana służących do identyfikacji substancji chemicznych i mieszanin,
 • chromatograf gazowy z detektorem masowym,
 • chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo- jonizacyjnym w zestawie ze spektrometrem podczerwieni,
 • zestaw optyczny

Całkowity koszt zakupionego sprzętu, który trafił do Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu oraz Komend Miejskich i Powiatowych  Policji garnizonu dolnośląskiego to ponad 2,6 miliona złotych.

Projekt „Drugstop” realizowany w latach 2016-2018, a główne jego cele to:

 • zintensyfikowanie współpracy jednostek Policji z Polski i Czech w zakresie problematyki narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz ludności w rejonie przygranicznym,
 • podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej,
 • przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających.

Partnerem Wiodącym projektu wybrana została Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu są:

po stronie polskiej:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

po stronie czeskiej:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Libercu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Hradec Kralove
 • Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach
 • Komenda Wojewódzka Policji w Ołomuńcu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie

Wartość całego projektu to 2.457545,50 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.088913,68 euro.

Projekt „Nie dla narkotyków” realizowany w latach 2016 -2018, a jego główne cele to:

 • stworzenie warunków dla optymalnej transgranicznej współpracy policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej;
 • podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników policji zajmujących się tematyką narkotykową;
 • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców pogranicza polsko- saksońskiego na temat problemów związanych z zażywaniem substancji odurzających.

Partnerem Wiodącym projektu wybrana została Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu są:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
 • Dyrekcja Policji w Görlitz.

Wartość całego projektu to 1.110,668,53 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 944 068,25 euro.

(KWP we Wrocławiu / mg)