Informacyjny Serwis Policyjny

Nagrody dla policjantów

Zamieszczony Data publikacji 13.02.2018
W Komendzie Stołecznej Policji odbyło się dziś uroczyste wręczenie nagród motywacyjnych przyznanych przez Komendanta Stołecznego Policji dla policjantów i pracowników cywilnych. Wyróżnienia zostały wręczone w uznaniu wzorowej służby, zaangażowania oraz profesjonalizmu podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

W obecności kadry kierowniczej stołecznego garnizonu w Komendzie Stołecznej Policji odbyło się dziś uroczyste wręczenie nagród przyznanych dla policjantek i policjantów oraz pracowników cywilnych za zaangażowanie w realizację służbowych obowiązków oraz profesjonalizm w służbie. Wyróżnienia wręczył Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej.

Komendant Główny Policji Pan nadinsp. doktor Jarosław Szymczyk na wniosek Komendanta Stołecznego Policji Pana nadinsp. Pawła Dobrodzieja uhonorował nagrodami motywacyjnymi w formie pieniężnej oraz skierował do funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji listy gratulacyjne za aktywny udział w realizacji sprawy, dotyczącej grupy przestępczej dokonującej oszustw na szkodę podmiotów gospodarczych poprzez wprowadzanie w błąd co do możliwości pozyskania dofinansowania prowadzonej działalności.

Komendant Główny Policji przyznał także nagrody motywacyjne i skierował listy gratulacyjne do funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji, którzy brali aktywny udział w rozpracowaniu zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego.

Komendant Stołeczny Policji Pan nadinsp. Paweł Dobrodziej, za ponadprzeciętne zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, przyznał także nagrody motywacyjne policjantom i pracownikom Policji oraz skierował do nich listy gratulacyjne.

Zwracając się do wyróżnionych Komendant Stołeczny Policji pogratulował wszystkim nagrodzonym.

ea

 
Tagi: nagrody
powrót
drukuj