Nowoczesna i profesjonalna świętokrzyska drogówka

Data publikacji: 31.01.2018

Policjanci ruchu drogowego na terenie całego województwa korzystają z nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu oraz dysponują nowymi oznakowani oraz nieoznakowanymi radiowozami, które są wyposażone w wideorejestratoty. Wszystkie te elementy pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz ułatwiają służbę funkcjonariuszy.

Każdego dnia kilkuset policjantów drogówki czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze podczas prowadzonych kontroli sprawdzają stan trzeźwości kierujących, posiadane przez nich dokumenty, a także weryfikują jaki jest stan techniczny pojazdów oraz w jaki w jaki sposób kierują oni swoimi pojazdami. W tych oraz wielu innych czynnościach poprawiających bezpieczeństwo na drodze, pomaga funkcjonariuszom nowoczesny i specjalistyczny sprzęt, a także nowe oznakowane i nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory.

Od początku styczna policjanci z Wydziałów oraz Zespołów Ruchu Drogowego województwa świętokrzyskiego korzystają  z laserowych mierników prędkości, które rejestrują obraz podczas wykonywania pomiaru. Działają one na zasadzie wysyłanych impulsów, są w stanie działać na odległość ponad 1 kilometra i wskazać poruszający się pojazd z prędkością przeszło 300 km/h. Dzięki możliwości wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów, urządzenie to jest wielofunkcyjne, dzięki czemu walka z piratami drogowymi jest skuteczniejsza. Świętokrzyscy mundurowi korzystają również z nowych, precyzyjnych urządzeń, które służą do badania kierujących na zawartość narkotyków. Pobranie próbki śliny lub potu zajmuje jedynie kilka sekund, po czym w warunkach nie laboratoryjnych urządzenie w ciągu od 3 do 8 minut wskazuje wiarygodny wynik. Kolejne urządzenia, które w najbliższych dniach będą wykorzystywane przez policjantów drogówki, to przenośne terminale płatnicze umożliwiające uiszczenie opłaty za popełnione wykroczenie w formie mandatu gotówkowego.

By skutecznie walczyć z piratami drogowymi niezbędna jest nowoczesna flota pojazdów, w której sukcesywnie wysłużone radiowozy są zastępowane nowymi. Takie właśnie auta już służą społeczeństwu naszego województwa. Na początku bieżącego miesiąca funkcjonariusze naszego garnizonu otrzymali łącznie ponad 30 różnego typu nowych radiowozów, wśród których znalazło się łącznie 7 nieoznakowanych pojazdów. Są one wyposażone w wideorejestartory i dzięki nim jest możliwe dyscyplinowanie kierowców, nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego.

Nie są to ostatnie pojazdy oraz urządzenia, które trafią do użytku przez policjantów drogówki. W najbliższym czasie do garnizonu świętokrzyskiego trafią kolejne nowoczesne laserowe mierniki prędkości, sonometry służące do badania hałasu emitowanego z układów wydechowych pojazdów oraz kolejnej nieoznakowane radiowozy.        

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach