Oficer łącznikowy polskiej policji na Węgrzech

Data publikacji: 30.01.2018

W Ambasadzie RP w Budapeszcie utworzone zostało stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji. Objął je podinsp. Bogusław Kołdys z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Podinsp. Bogusław Kołdys odpowiadać będzie za szeroko pojętą współpracę między polską i węgierską policją oraz służbami porządku publicznego w całym zakresie spraw dotyczących tych instytucji. Jego rolą będzie wspieranie wymiany informacji międzynarodowych realizowanych kanałami Systemu Informacyjnego Schengen, Europolu, Interpolu, jak również pomoc przy realizacji spraw pozaopercyjnych pozostających w zainteresowaniu policji obu krajów. Utworzenie stanowiska oficera łącznikowego Policji na Węgrzech jest częścią strategii rozwoju sieci oficerów łącznikowych Policji, która w 2018 roku przewiduje utworzenie dwóch dalszych stanowisk: w Hiszpanii i we Włoszech. W chwili obecnej oficerowie łącznikowi Policji pracują już w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii (dwóch), Norwegii, Rosji, Białorusi, Ukrainie, Turcji oraz na Węgrzech.

(BMWP KGP)