2017 - kolejnym rokiem ograniczania przestępczości na Dolnym Śląsku

Data publikacji: 25.01.2018

Dolnośląska Policja podsumowała 2017 rok. Miniony rok, to kontynuacja spadku przestępczości na terenie województwa dolnośląskiego, w tym przestępstw szczególnie społecznie uciążliwych, a także mniejsza liczba wypadków drogowych, mniej zabitych i rannych. To również codzienna, ciężka praca funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji na rzecz mieszkańców, której efektem jest m.in. kolejny wzrost aktywności w ujawnianiu przestępstw narkotykowych i gospodarczych oraz ich sprawców.

Dzisiaj dolnośląska Policja podsumowała stan bezpieczeństwa na terenie województwa oraz pracę funkcjonariuszy i pracowników Policji na rzecz dalszego wzrostu jego poczucia. W odprawie rocznej, którą poprowadził Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński, oprócz kadry kierowniczej jednostek garnizonu dolnośląskiego, udział wzięli także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Sekretarz Stanu - Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska, Zastępca Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu Jerzy Duplaga, a także Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Józef Dolata.

Podczas spotkania Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podsumował działania dolnośląskiej Policji w 2017 roku - wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez pion prewencji, pionu kryminalny i pion logistyczny. Podziękował funkcjonariuszom i pracownikom dolnośląskiej Policji za aktywność i wkład wniesiony w uzyskane w ubiegłym roku dobre efekty pracy. Za dobrą współpracę podziękowali również zaproszeni Wojewoda Dolnośląski i Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Zastępca Prokuratora Regionalnego podkreślił szczególną rolę i zaangażowanie Policji w prowadzonych przez prokuraturę śledztwach.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jan Lach wskazał na uspołecznianie działań Policji i wysoką jej ocenę wśród mieszkańców. Odniósł się też do ważnej roli, jaką odgrywa garnizon dolnośląski dla całej Polskiej Policji. Przypomniał też priorytety działań Policji kontynuowane w 2018 roku, dotyczące m.in. zwiększania efektywności działań na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, podnoszenia skuteczności działań w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości, wzrostu skuteczności działań w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie, a także działań ukierunkowanym na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i optymalizacji działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

Odprawa roczna była też okazją do uczczenia minutą ciszy pamięci poległych w 2017 roku na służbie policjantów, a wśród nich Mariusza Koziarskiego funkcjonariusza dolnośląskiego SPAP, który zginął podczas zatrzymania niebezpiecznych przestępców. 

SPADEK PRZESTĘPCZOŚCI

W minionym roku na terenie województwa dolnośląskiego odnotowano kolejny spadek przestępczości, w tym szczególnie przestępstw społecznie uciążliwych. To o ponad 11% mniej m.in. włamań, kradzieży, także kradzieży samochodów, przestępstw rozbójniczych, bójek i pobić, a także uszkodzenia rzeczy.

W 2017 roku odnotowano w stosunku do roku 2016:
• Włamań – mniej o ponad 12%
• Kradzieży – mniej o blisko11%
• Kradzieży samochodów – mniej o ponad 17%
• Przestępstwa rozbójnicze – mniej o ponad 25%
• Bójki i pobicia – mniej o 13%
• Uszczerbek na zdrowiu – mniej o 0,3%
• Uszkodzenia rzeczy – mniej o 11%

Analizując powyższe kategorie, to o blisko 3,7 tys. przestępstw mniej na Dolnym Śląsku.

W zeszłym roku wzrosła po raz kolejny efektywność działań dolnośląskiej Policji w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej i gospodarczej oraz ich sprawców. W pierwszym przypadku zaangażowanie funkcjonariuszy doprowadziło do ujawnienia o ponad 7 % więcej tego typu przestępstw i zatrzymania ich sprawców. W drugim przypadku, to wzrost o 4,5%. 

WAŻNIEJSZE REALIZACJE

2017 rok, to okres, w którym dolnośląscy policjanci rozwiązali wiele poważnych i trudnych spraw. To m.in. działania, które doprowadziły do zatrzymania 2 osób poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania, a podejrzewanych o szereg oszustw metodą na tzw. „wnuczka”. W miejscu ich zamieszkania ujawniono 44 telefony komórkowe, 238 kart telefonicznych (polskie, niemieckie, angielskie). Ustalono, że w/w osoby na sfałszowane dokumenty posiadały pozakładane skrytki bankowe. Zabezpieczono znajdujące się w nich mienie (biżuterię, zegarki), którego wartość biegły wycenił na kwotę 1,3 miliona złotych.

Policjanci rozpracowali też działającą na terenie Dolnego Śląska, 16 - osobową zorganizowaną grupę przestępczą kradnącą samochody z grupy Renault, Volkswagen i Ford. Wobec 5 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Przedstawiono 213 zarzutów dotyczących kradzieży pojazdów oraz 49 zarzutów paserstwa.

Odzyskano XVIII w. obraz autorstwa F. Templera „Madonna z Dzieciątkiem”, skradziony w 1992 r. z kościoła w Kurowie Wielkim. Funkcjonariusze ustalili też i zatrzymali mężczyznę, który w latach 2007-2008 w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, dokonał kradzieży kolekcji znaczków o wartości1,2 miliona złotych. Ponadto zatrzymano 3 inne osoby, które pomagały mu w zbyciu znaczków lub je nabyły. Już odzyskano część kolekcji. Policjanci zabezpieczyli też 2 falsyfikaty obrazów Tadeusza Makowskiego pt. Pajace. Na terenie Oleśnicy zatrzymano mężczyznę, który usiłował je sprzedać za kwotę 520 tys. złotych, jako autentyczne. W/w przedstawiono zarzut usiłowania oszustwa. 

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali członków zarządu jednego z największych holdingów medycznych działających na terenie Dolnego Śląska, podejrzanych o przestępstwa finansowe. Straty w sprawie, zarówno na szkodę obligatariuszy, banków jak i Skarbu Państwa oszacowano na ok. 82 mln zł. W wyniku przeprowadzonej realizacji sprawy zatrzymano 5 osób, z czego wobec 4 zastosowano tymczasowe areszty. Ujawniono i zabezpieczono mienie ruchome (ekskluzywne zegarki, biżuterię oraz kolekcję 32 zabytkowych pojazdów takich marek jak: Rolls Royce, Harley Davidson). Ujawniono i zabezpieczono mienie nieruchome w tym 3 apartamenty w jednym z najbardziej prestiżowych apartamentowców w Polsce. Łączna wartość zabezpieczonego mienia, to ponad 56 mln. zł.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w 2017 roku doprowadzili do rozbicia 23 zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się oszustwami karuzelowymi, ukierunkowanymi głównie na wyłudzanie podatku VAT. Przedmiotem przestępczych operacji gospodarczych były przede wszystkim towary akcyzowe w postaci paliw płynnych. Łącznie zatrzymano 92 osoby, którym przedstawiono zarzuty dotyczące głównie oszustw i prania pieniędzy. Spośród zatrzymanych, 39 tymczasowo aresztowano. Dotychczas zabezpieczono mienie podejrzanych w kwocie ponad 13 mln zł.

Policjanci Wydziału Kryminalnego z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu zatrzymali też mężczyznę, podejrzanego o posiadanie prekursorów do produkcji materiałów wybuchowych, których posiadanie jest zabronione. W mieszkaniu mężczyzny ujawnili: około 200 pojemników o różnej pojemności o zawartości substancji chemicznych, będących prekursorami do wytwarzania materiałów wybuchowych, 12 jednostek broni palnej w tym ( 4 rewolwery, 2 karabiny, 2 pistolety na ostrą amunicję oraz 4 rewolwery czarnoprochowe), około 5 tys. sztuk amunicji różnego kalibru i około 20 kg prochu strzelniczego.

2017 rok to także dwie kolejne sprawy wyjaśnione przez policjantów dolnośląskiego Archiwum X: sprawa zabójstwa mężczyzny z 1991 r. na terenie powiatu lwóweckiego, gdzie zatrzymano i tymczasowo aresztowano 2 osoby, a także sprawa zabójstwa młodej dziewczyny w powiecie oławskim z 1996 r. Zatrzymany mężczyzna został również tymczasowo aresztowany. 

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W kwestii bezpieczeństwa na dolnośląskich drogach, należy zauważyć, że w minionym roku na terenie województwa odnotowano o blisko 7 % mniej wypadków drogowych. O ponad 3% mniej osób zginęło w wypadkach, a także o ponad 6 % mniej osób zostało rannych. Mniej o ponad 8% odnotowano także wypadków z udziałem pieszych, w których o ponad 6% zginęło mniej osób, a rannych zostało też mniej o blisko 11%. Dolnośląscy policjanci, w wyniku prowadzonych działań, ujawnili i wyeliminowali z ruchu łącznie blisko 9 tys. nietrzeźwych kierujących. W 2017 r. policjanci ujawnili na terenie województwa blisko 110 tys. wykroczeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Ponad 3,3 tys. kierujących straciło prawo jazdy w związku z przekroczeniem prędkości na terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH

Dolnośląscy policjanci w 2017 roku zabezpieczali więcej niż rok wcześniej imprez masowych. Łącznie, to 699 zgromadzeń, manifestacji, czy marszów, 329 imprez sportowych, 100 meczów piłki nożnej oraz 270 imprez kulturalno – rozrywkowych. To także 522 zabezpieczenia przejazdu ich uczestników. Oczywiście największym wyzwaniem w 2017 roku dla dolnośląskich policjantów było zabezpieczenie Światowych Igrzysk Sportowych – The World Games 2017. W tej światowej imprezie sportowej, objętej Honorowym Patronatem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, rywalizowali sportowcy z ponad 100 państw, reprezentujący 31 rodzajów sportów nieolimpijskich. Poszczególne konkurencje rozgrywane były w sumie na 24 obiektach sportowych. Nad bezpieczeństwem zawodników, kibiców i mieszkańców czuwali dolnośląscy policjanci. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu działało centrum dowodzenia, które koordynowało zadania realizowane przez Policję na terenie województwa. Podczas 10 - dniowego The World Games 2017, – było dużo sportowych emocji, medali i przede wszystkim było bezpiecznie.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEPIECZEŃSTWA

W 2017 roku dolnośląska Policja otrzymała blisko 41 tys. zgłoszeń od mieszkańców w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najczęściej zgłaszane obszary, którymi zajmowali się funkcjonariusze, to:

• Nieprawidłowe parkowanie – 11445 zgłoszeń
• Przekraczanie dozwolonej prędkości – 10998 zgłoszeń
• Spożywanie alkoholu – 7880 zgłoszeń
• Niewłaściwa infrastruktura drogowa – 2307 zgłoszeń
• Używanie środków odurzających – 2278 zgłoszeń
• Zła organizacja ruchu drogowego – 1038 zgłoszeń
• Dzikie wysypisko śmieci – 781 zgłoszeń

MODERNIZACJA

Rok 2017 to również nowoczesny sprzęt, który trafił do dolnośląskiej Policji usprawniając jej pracę. To m.in. nowoczesne radiowozy dla służb patrolowych i operacyjnych, nowej generacji sprzęt do laserowego pomiaru prędkości, czy też kamery na mundury, które w okresie testowym trafiły do policjantów prewencji i ruchu drogowego. To także posterunek Policji, który uroczyście otworzono w powiecie świdnickim, w miejscowości Słotwina. Będący odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby mieszkańców, został sfinansowany przez samorząd Gminy Świdnica, przy wsparciu środków z budżetu Policji.  

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Dolnośląscy policjanci w mienionym roku odnieśli także sporo sukcesów na krajowej i międzynarodowej arenie sportowej. To m.in. drużynowe wicemistrzostwo dla reprezentacji KWP z Wrocławia i srebro oraz brąz w rywalizacji indywidualnej dla dwóch policjantów podczas Mistrzostw Polski Policji w Tenisie Stołowym „Lubartów 2017”. Ponadto dolnośląski funkcjonariusz został także wyróżniony nagrodą Fair Play rozgrywanych zawodów. Miniony rok, to też srebro w finale międzynarodowych zawodów kolarskich Elite Race 2017, złoty i srebrny medal w Pucharze Polski w Taekwon-do, brąz w slalomie gigancie w Ogólnopolskich Zawodach Narciarskich, dwa złote medale w maratonie Solid MTB, w klasyfikacji open kobiet i wiekowej, Mistrzostwo Polski Służb Mundurowych w wyciskaniu sztangi leżąc, wicemistrzostwo w międzynarodowym turnieju karate olimpijskiego - WKF - POLISH OPEN GRAND PRIX 2017, srebrny medal w Pucharze Polski Seniorów Karate Kyokushin, mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski Służb Mundurowych w Pływaniu, czy też złoto oraz dwa medale brązowe w Otwartych Mistrzostw Czech w Karate.

POLICJA ODDAJE KREW

Dolnośląscy policjanci pomagają też potrzebującym. Przekazują to, co najcenniejsze. 2017 rok, to kolejne oddane przez funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiego garnizonu litry krwi dla chorych i ofiar wypadków. Tylko we Wrocławiu od ponad 30 lat istnieje Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W tym czasie honorowi dawcy na rzecz osób potrzebujących oddali już ponad 10 tysięcy litrów krwi.

(KWP we Wrocławiu / kp)